Każdy z nas jako dziecko pytał dosłownie o wszystko. Być może dzisiaj ktoś zadał Ci pytanie, na które nie znalazłeś odpowiedzi. Jak często dzieci zaskakują nas swoją dociekliwością? Zapewne zbyt często.

Czy są pytania na które nikt nie zna odpowiedzi? Zapewne istnieją. Spróbujmy zastanowić się, czy znamy odpowiedzi na kilka przykładów, z którymi większość ludzi sobie nie radzi.

Czy człowiek przekroczy kiedykolwiek prędkość światła?

ZiemiaŚwiatło w ciągu jednej sekundy pokonuje 299 792 458 metrów. Wielu naukowców, między innymi Albert Einstein, Twierdzi, że prędkość światła nie jest i nigdy nie będzie osiągalna przez człowieka. Trzeba przyznać, że choć dzisiejsza nauka jest blisko, nie dokonała tego jeszcze tego wyczynu. Czy uda się to kiedykolwiek?

Dlaczego człowiek śni kiedy śpi?

Wiadomo, że sny tworzą się najczęściej w fazie odpoczynku nazywanej REM (Rapid Eye Movement). Wiadomo też, że możliwe jest aby obudzić się we własnym śnie. Zjawisko to nazywane jest śnieniem świadomym. O śnie samym w sobie nauka wie sporo. Jednak do dziś nie potrafi wytłumaczyć dlaczego śnimy.

Dlaczego efekt placebo działa?

Efekt placebo zachodzi, gdy siła sugestii jest w stanie przekonać nasz organizm do samowyleczenia. Niesamowite jest to, że niejednokrotnie wystarczy przekonać chorego, że zażywa środki przeciwbólowe, aby ból rzeczywiście zmalał lub ustąpił. Oczywiście efekt placebo działa również drugą stronę. Pacjenci pesymistyczni, negatywnie nastawieni do szans na wyleczenie zauważają u siebie niejednokrotnie pogorszenie się stanu zdrowia, mimo iż nie ma ku temu żadnej przyczyny. Tak więc wiemy, co to jest efekt placebo. Nauka nie zna jednak odpowiedzi na pytanie, dlaczego efekt placebo rzeczywiście działa.

Czy człowiek posiada duszę?

Nie ma naukowych, niezbitych dowodów na to, że dusza człowieka w ogóle istnieje. Nasze opinie oparte są zazwyczaj na wierze, a nie na faktach naukowych. Jeśli na to pytanie odpowiada osoba z wyznania, w którym dopuszcza się istnienie duszy, odpowiedź brzmi, że tak - człowiek ma duszę. Jeżeli zapytamy osobę daleką od jakiegokolwiek wyznania, odpowiedź może być przeciwna.

Czy istnieje życie po śmierci?

Tutaj podobnie odpowiedzi oparte są przede wszystkim na wierze osoby pytanej. Naukowcy do dzisiaj nie zdołali znaleźć racjonalnych dowodów na to, że życie po śmierci istnieje, bądź że go nie ma.

Co to jest miłość?

Możemy znaleźć wiele teorii tłumaczących uczucie miłości. Każdy człowiek może wytłumaczyć to uczucie inaczej. Dla każdego to uczucie jest inne. Natomiast jeśli będziemy chcieli znaleźć jednoznaczną odpowiedź, może nam to się nie udać.