global-warming-small1Globalne ocieplenie

? obserwowane od połowy XX wieku podwyższenie średniej temperatury atmosfery przy powierzchni ziemi i oceanów oraz przewidywane ocieplenie w przyszłości. Po dyskusji, jaka rozgorzała po zamieszczeniu posta na temat Konferencji Klimatycznej ONZ w Poznaniu, postanowiłam o wiele szerzej zapoznać się z tematem global warming. Przyznam, że ilość artykułów i wypowiedzi naukowców, które przeczytałam oraz filmów, które obejrzałam, pozwalają mi lepiej zrozumieć krytykę pod wspomnianym postem, z którą mimo wszystko nadal nie do końca się zgadzam. Zmiany klimatu na Ziemi są niezaprzeczalne. Cykle ocieplenia i ochłodzenia zdarzały się na Ziemi wielokrotnie. Klimat zmienia się w wyniku modyfikacji czynników zewnętrznych, w tym zmian konfiguracji cykli orbitalnych, zmian efektu cieplarnianego, wywołanych głównie zmianami koncentracji gazów cieplarnianych oraz erupcji wulkanicznych wpływających także na koncentrację gazów cieplarnianych jak i ograniczenie dopływu światła słonecznego do powierzchni Ziemi. Dokładne przyczyny współczesnego ocieplenia pozostają obiektem badań, ale przeważający pogląd naukowy głosi, że wywołany działalnością człowieka wzrost atmosferycznych gazów cieplarnianych spowodował większość ocieplenia obserwowanego od początków ery przemysłowej. Ponieważ w mediach wielokrotnie poruszany był temat prawdziwości tej hipotezy - czy faktycznie człowiek wpływa na zjawisko globalnego ocieplenia, czy jest to jedynie medialna nagonka, która ma m.in. na celu wprowadzenie dodatkowych podatków, a jeśli tak to jak długo jeszcze damy się oszukiwać? - na tyle na ile to możliwe zebrałam jak najwięcej (ogólnikowych) informacji na ten temat i sama zadałam sobie to pytanie.. Ostatecznie doszłam do wniosku, że niestety nie jesteśmy w stanie dogłębnie zbadać tematu, bo zbyt wiele pytań nie znajduje swoich odpowiedzi. Mogę jedynie stwierdzić, że jak najbardziej jestem za budowaniem naszej świadomości w celu ochrony środowiska naturalnego. Na czym z grubsza polega problem? global2 Rosnąca temperatura globalna spowoduje wzrost poziomu morza, przypuszczalnie zintensyfikuje też ekstremalne zjawiska pogodowe oraz zmieni ilość i rozkład opadów atmosferycznych. Inne spodziewane efekty globalnego ocieplenia to zmiany w wydajności i jakości upraw, szlakach handlowych, regresja lodowców, wymieranie gatunków organizmów żywych i zwiększony zasięg rezerwuaru chorób zakaźnych. Wątpliwości naukowe pozostają w kwestiach przewidywanego wzrostu temperatury oraz tego jak ocieplenie i jego konsekwencje będą różnić się w poszczególnych rejonach na Ziemi. Rządy większości państw podpisały i ratyfikowały Protokół z Kioto, mający na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych. Trwa jednak światowa polityczno-publiczna debata, dotycząca potencjalnych działań w celu redukcji tempa ocieplania się, bądź przystosowania się do przewidywanych następstw. W ostatnich kilkunastu latach wzrost świadomości o badaniach dotyczących globalnego ocieplenia spowodował polityczną i ekonomiczną debatę. Rejony ubogie, w szczególności Afryka, są najbardziej narażone na sugerowane efekty globalnego ocieplenia, mimo niskich ilości emisji w porównaniu ze światem rozwiniętym. Stany Zjednoczone i Australia skrytykowały wyznaczony przez Protokół z Kioto mechanizm ulg w ograniczaniu emisji dla krajów rozwijających się. Jest to także jeden z powodów kontynuowania odmowy ratyfikacji traktatu przez USA. W krajach europejskich pogląd, że człowiek wpływa na klimat zyskał szersze poparcie opinii publicznej niż w USA. Stanowiska na temat wpływu człowieka na globalne ocieplenie są tak różne, że nie sposób się w tym odnaleźć. Zwolennicy tej hipotezy twierdzą, że jesteśmy największym zagrożeniem dla naszej planety - nie ma wątpliwości - Ziemia nie podgrzała się sama. To działalności człowieka zawdzięczamy wzrost temperatury oceanów i ocieplenie klimatu w ciągu ostatniego półwiecza. Natomiast Ci, którzy uważają to za przekręt nawołują do myślenia i dogłębnego zbadania tematu. Pewnych faktów nie można zignorować. Średnia temperatura ziemskiej atmosfery oraz oceanów systematycznie rośnie od końca XIX stulecia. Podnoszenie się temperatury wody wpływa na zaburzenia cyrkulacji prądów oceanicznych, które są jednym z istotniejszych czynników kształtujących klimat. Co więcej, wzrost temperatury oznacza zwiększenie energii zgromadzonej w atmosferze, co z kolei przekłada się bezpośrednio na występowanie gwałtownych zjawisk atmosferycznych, jak burze czy huraganowe wiatry w rejonach, w których nie były wcześniej spotykane. Jednak należy zauważyć, że klimat Ziemi nigdy nie był stały, przez ostatnie 4,5 miliarda lat podlegając nieustannym zmianom. Od kipiącej piekielnym żarem ery hadeanu, do hipotetycznych wielkich zlodowaceń prekambryjskich, gdy na długie miliony lat ziemia skrywała się pod grubą, kilometrową warstwą lodu, warunki na Ziemi ulegały diametralnym zmianom. Gdzieś też obiło mi się o uszy, że zupełnie naturalny będzie dalszy wzrost temperatury.. W ciągu ostatnich kilkuset milionów lat, co najmniej 5 razy następowało wielkie wymieranie, w wyniku którego ginęła większość form życia na naszej planecie. CANADA FRANCE CLIMATE CHANGE Na stronie internetowej czasopisma przyrodniczego National Geographic możecie znaleźć mapę świata z prognozowanymi efektami i skutkami globalnego ocieplenia. Możecie ją obejrzeć pod tym adresem. Zachęcam też gorąco do zapoznania się z poniższymi filmikami: Źródła: Wikipedia, Washington Times, jaczewski.pl, wyborcza.pl