techshow-maj

Futureblog jako patron medialny spotkań TechShow ma przyjemność zaprosić Was na drugą edycję, która odbędzie się już 12 maja 2009 roku! Główną tematyką tej edycji będą aplikacje mobilne. Poniżej zamieszczam szczegłówe informacje od organizatorów.

TECHSHOW

Aplikacje mobilne 12.05.09 12 maja 2009 roku odbędzie się w Poznaoskim Hotelu Sheraton drugie spotkanie z cyklu TechShow. Jest to cykl spotkao prezentujących nowe trendy technologiczne i praktyczne zastosowania nowych rozwiązao. Pierwsze spotkanie poświęcone było rzeczywistości wirtualnej, technologiom papieru elektronicznego oraz przedsiębiorczości technologicznej.

Wśród uczestników (ok. 120 osób z całej Polski) byli zarówno przedsiębiorcy, inwestorzy, analitycy rynku IT i konsultanci oraz dziennikarze. Majowe TechShow zogniskowane zostanie wokół aplikacji mobilnych. Zaprezentowane zostaną innowacyjne platformy mobilne ? z jednej strony będą to platformy multimedialne, skonfrontowane z dyskusją nt. konwergencji urządzeo i aplikacji mobilnych oraz ciekawą dyskusją nt. standardów w zakresie fotokodów. Pokazane zostaną również zastosowania mobilnych baz danych oraz nowe aplikacje wykorzystujące papier elektroniczny. Istotą tych prezentacji jest pokazywanie trendów i powstających w ich nurcie tworzonych firm technologicznych, tj. M2Sphere, ITIdea, Legimi oraz doświadczonych graczy jak One-2-One, Orange czy O?Reilly Media Inc. Poza nimi kilkadziesiąt startup-ów, które rozwijają te technologie weźmie aktywny udział w dyskusji. Jednym z głównych celów tego typu spotkao jest wskazanie nowego trendu w zakresie inwestycji rozumianych również jako sposób lokowania nadwyżek finansowych. Od prawie roku mamy pogłębiający się kryzys na rynkach finansowych, inwestycje w stabilne do tej pory instrumenty przynoszą straty, tak jeszcze niedawno dobrze rokujące ceny nieruchomości systematycznie spadają, a największe banki będące synonimem bezpieczeostwa mają problemy. W tej sytuacji inwestowanie własnych środków w innowacyjne technologie i przygotowane do tego procesu firmy może byd istotną alternatywą dla tradycyjnych lokat. Ta droga jest szczególnie polecana dla doświadczonych menedżerów, którzy przy tej okazji będą chcieli podzielid się własnym doświadczeniem pełniąc rolę tzw. aniołów biznesu. Obok aspektów biznesowych takie zaangażowanie daje również satysfakcję kreatora nowej rzeczywistości oraz bezpośrednią możliwośd wpływu na pomnażanie ulokowanych oszczędności. Jednym z głównych partnerów tej inicjatywy jest Krajowy Fundusz Kapitałowy. Dzięki wsparciu tej renomowanej instytucji uczestnikami TechShow będą również grupy inwestorów instytucjonalnych, zainteresowanych wspieraniem firm na wczesnym etapie rozwoju. Jest to więc z jednej strony doskonała okazja do budowania konsorcjów inwestycyjnych, które pozwolą na dywersyfikację ryzyka oraz na zwiększenie synergii związanych z dostarczanym know-how, z drugiej natomiast to doskonała okazja dla nowych startup-ów pozyskania ciekawych kontaktów i bezpośredniego kontaktu z potencjalnym inwestorem. W perspektywie czasu cykl TechShow ma więc szansę stad się cyklem spotkań kapitału i nowych technologii w branży IT. Program i rejestracja na najbliższe spotkanie na stronie cyklu www.techshow.pl. Wstęp wolny.

Program TechShow 12.05.09 APLIKACJE MOBILNE ? PROGRAM*

BLOK I ? platformy mobilne

? Mobilne platformy multimedialne ? marzenie czy rzeczywistość? - Leszek Bogdanowicz, M2Sphere S.A. ? Konwergencja urządzeń i aplikacji mobilnych ? przedstawiciel Texas Instruments Inc. ? Platformy mobilne ? spojrzenie prawnika, Bartosz Jóźwiak, Kancelaria Sójka&Maciak Spółka partnerska ? Fotokody - platforma międzyoperatorska - Paweł Babut, Orange BLOK II ? mobilne bazy danych ? Mobilne Bazy danych ? Sławomir Komiński, One-2-One S.A. ? Aplikacje mobilne w biznesie ? Wojciech Chmielewski, Filip Kierzek, Grupa ITIdea BLOK III ? elektroniczny papier ? Aplikacje mobilne wykorzystujące elektroniczny papier ? Mikołaj Małaczyński, Mateusz Frukacz, Legimi Sp. z o.o. ? Videokonferencja ? przyszłość elektronicznego papieru - prof. David Goldberg, University of Illinois, Tim O?Reilly, O?Reilly Media, Inc. *Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie