Rozwód, czyli pełnoprawne rozstanie dwojga ludzi musi być poprzedzone pewnymi formalnościami. Co warto wiedzieć przed podjęciem decyzji o rozwodzie? Kiedy i gdzie można tak naprawdę starać się o orzeczenie?

Rozkład pożycia pomiędzy małżonkami

rozwód

W Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego można złożyć pozew o rozwód. Wymagana opłata wynosi 600 zł, ale w trudnej sytuacji materialnej warto ubiegać się o "zwolnienie od kosztów sądowych". Każdy rozwód poprzedzony jest długotrwałym procesem sądowym. Do podjęcia decyzji sądu o rozwodzie nie wystarczą wbrew pozorom informacje o uzależnieniach alkoholowych, przemocy domowej czy zdrady którejś ze stron. Kluczem do uzyskania rozwodu jest trwały rozkład pożycia pomiędzy małżonkami. Zgodnie z definicją jest to całkowite zerwanie więzów gospodarczych, fizycznych i emocjonalnych. Dotyczy to między innymi osobnego mieszkania, choć wyróżnia się w tym przypadku wyjątki. Są one uwzględniane wtedy, kiedy dane małżeństwo ze względów finansowych lub rodzinnych nie może zamieszkać osobno.

Czym przy podejmowaniu decyzji kieruje się sąd?

Oprócz rozpadu pożycia małżonków, sąd kieruje się w swojej decyzji kilkoma innymi czynnikami. Uwzględnia przede wszystkim czas jaki mija od wystąpienia pierwszych problemów niezakończonych zgodą - jest to szczególnie istotne w sytuacji zdrady. Bardzo często okazuje się, że małżonkowie wybaczają sobie nawzajem i po upływie czasu chcą jednak być razem. To właśnie pierwszy i najważniejszy argument na rzecz długiego czasu trwania procesów. W decyzji sądu ważne jest także potomstwo - orzeczenie o rozwodzie nie zostanie udzielone, jeżeli w grę wchodzi ewentualne cierpienie dzieci, zarówno materialne, jak i psychiczne. Komisja sądowa kieruje się korzyścią tych najmłodszych. Jeśli rozstanie rodziców może spowodować trudną sytuację dziecka - rozwód jest niemożliwy. Obowiązuje również zgodność stron - wniesienie pozwu jest zazwyczaj jednostronne, ale rozwód nastąpi wyłącznie wtedy, jeżeli obydwie strony będą go chciały. Sprzeciwienie się małżonka automatycznie wyklucza możliwość uzyskania orzeczenia. Ostatnim ważnym punktem jest zdrowie psychiczne i fizyczne stron - choroba jednego z małżonków nie współgra z regułami dobrego życia społecznego. Odbierana jest przez sąd jako ucieczka od problemów, co naturalnie zmniejsza szansę na rozwód.

Skutki rozwodu

Rozwód rozwiązuje małżeństwo na stałe, co skutkuje możliwością powrotu do nazwiska panieńskiego (w przypadku kobiety), autonomicznym dysponowaniem finansami - zniesiona zostaje tzw. wspólnota majątkowa, brakiem możliwości dziedziczenia w sytuacji śmierci jednej z osób i wprowadzeniem obowiązku zapłaty alimentów, jeżeli małżeństwo posiadało dzieci.   Po pomoc w sprawach rozwodu zapraszamy na https://kancelariagruchacz.pl/rozwod/.