Nowy produkt firmy Cerego o nazwie iKnow! jest narzędziem służącym do nauki (jak na razie języka angielskiego i japońskiego), które wykorzystuje algorytm określający indywidualny poziom prędkości uczenia się. Jak podaje RWW, badania wykazały, że moment, w którym najlepiej zapamiętujemy nowe rzeczy przypada na chwilę przed tym jak mamy wszystkie nowo nabyte informacje zapomnieć. Problem polega na tym, jak określić ten właśnie moment. Pomoże nam w tym iKnow!. iKnow! zakłada na początku, że każdy z nas jest na poziomie przeciętnym, jeśli chodzi o najlepszy moment zapamiętywania. Następnie na podstawie czasu odpowiedzi na pytania, dokładności odpowiedzi i poziomu trudności pytań program określa tempo w jakim dany użytkownik najlepiej zapamiętuje informacje. Określa niejako ?złoty moment nauki?. I w tym tempie pokazuje nowe informacje. Poza tymi inteligentno-adaptacyjnymi funkcjami iKnow! jest to też serwis społecznościowy, w którym użytkownicy mogą dodawać swoje treści (np. listy słówek) jako materiał do nauki dla pozostałych. iKnow! umożliwia też import danych z popularnych serwisów typu YouTube oraz Flickr. RWW podaje, że z tego programu korzystają już np. amerykańskie władze stosując je jako narzędzie nauki dla dyplomatów. Ciekawe..