Technologie

Stosowanie wydruków 3D w medycynie odnosiło już skutki bardzo pozytywne. Stworzono tą metodą między innymi działającą…

Technologia 3D jest obecnie bardzo popularna. Z czym jednak kojarzy nam się samo słowo 3D? 3D czyli tak zwany trójwymiar kojarzy się przede…