Agregaty prądotwórcze są inaczej nazywane generatorami prądotwórczymi. Wytwarzają one energię elektryczną, mówią dokładniej stanowią urządzenia elektryczne, które stanowią samodzielne źródło prądu. Budowa agregatu nie jest skomplikowana składa się on z prądnicy synchronicznej, silnika spalinowego oraz rozdzielnicy elektrycznej. Silnik może być napędzany olejem opałowym, naftą czy benzyną. Agregat stanowi idealne rezerwowe źródło prądu bardzo wydajne w przypadku awarii linii energetycznych lub klęsk żywiołowych. Te automatyczne zespoły na zachodzie stanowią wyposażenie codzienne każdego domu. Są szczególnie popularne w rejonach bardziej odludnych oraz na wsiach gdzie warunki atmosferyczne często zrywają linie wysokiego napięcia lub wyrywają słupy z transformatorami. Agregaty znajdują się również na wyposażeniu szpitali, które w wypadku nieplanowanych zaciemnień mogą się sprawnie przełączyć na drugą linię energetyczną.

Urządzenia te nie ograniczają się tylko do wyposażenia budynków naziemnych. Odnaleźć je można również na morzu. Dobrym przykładem są stacjonarne platformy wiertnicze, do których nie prowadzą żadne linie przesyłowe, w takich wypadkach działanie całej platformy spoczywa na barkach setek agregatów zasilanych płynnym paliwem. Łodzie podwodne oraz statki należą do następnych miejsc występowania agregatów wspomagają one działanie wszelkich witalnych podzespołów oraz większości ciężkiej maszynerii. Posiadanie prywatnego agregatu zapewnia nam komfort psychiczny w razie nieoczekiwanych zdarzeń losowych posiadamy pewność, że będziemy w stanie zaspokoić podstawowe potrzeby oraz poradzić sobie z szybkim naprawieniem zaistniałych szkód. Mowa tu o szkodach gdyż agregaty stanowią głównie podstawowe wyposażenie domów znajdujących się w newralgicznych miejscach świata gdzie warunki pogodowe mogą uderzyć niespodziewanie z straszliwą siłą. Kupno agregatu prądotwórczego stanowi inwestycję, która w przyszłości może okazać się wręcz zbawienna. Zawsze lepiej postępować w myśl zasady mieć i nie potrzebować niż nie mieć i żałować.