Roboty zaczynają przyjmować coraz dziwniejsze kształty. Wyścig prowadzący do zbudowania robota zdolnego do poruszania się w pionie prowadzi do coraz to dziwniejszych konstrukcji. Poniżej prezentujemy film, na którym główne skrzypce gra trój nożny STriDER (Self-excited Tripedal Dynamic Experimental Robot). Zapraszamy do oglądania: