MEXICO-HEALTH-SWINE FLU

STANY ZJEDNOCZONE: 1 września gubernator Maine John Baldacci podpisał dekret, który ustanawia w tym stanie prawo stanu zagrożenia cywilnego (nie mylić ze stanem wyjątkowym - przypis WM) na miejsce dotychczasowego - cywilnego. Główną kontrolę obejmuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i ONZ. W celu uzasadnienia deklaracji stanu zagrożenia cywilnego, wykorzystano pandemię ?świńskiej grypy?.

Proklamację wydano na podstawie ogłoszenia przez WHO poziomu 6 pandemii (11.06.2009) oraz odnowienia przez sekretarz departamentu zdrowia i opieki społecznej Kathleen Sebelius (26.04.2009) zapisu w prawie służb zdrowia publicznego - informuje proklamacja stanowego stanu zagrożenia cywilnego.

Ośrodek Kontroli Chorób CDC w Maine ma ?dostarczyć? wystarczającej ilości szczepionek na świńską grypę, aby zaszczepić wszystkich obywateli tego stanu. Wygląda na to, że w dekrecie uchylono odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody wyrządzone szczepieniem. Nie wymienia się wprost, że szczepienia będą przymusowe, lecz zarówno przymus jak i wydają się być dopuszczalne według przepisów stanu zagrożenia cywilnego w Maine.

Tłumaczenie: Piotr Bein
Źródło oryginalne: www.maine.gov
Źródło polskie: Grypa 666