Markus Kayser udał się na pustynię, aby wypróbować swoją słoneczną drukarkę 3D. Promienie słoneczne topią piasek i powstaje szkło. Zjawisko to jest od dawna znane i nosi nazwę spiekanie. Takie przekształcanie nie jest niczym nowym, jednak obecnie stało się popularne ze względu na projektowanie prototypów znanych jako drukowanie 3D lub SLS ? Selektywne Spiekanie Laserowe. Markus zamiast żywicy i lasera użył składników, których mamy pod dostatkiem w naturze.


Jego Solar Sinter znajduje się na wystawie w Rogal College of Art. Jest projektem, który najbardziej jest odkrywczy i inspirujący, gdyż może stać się odpowiedzią na ciągłe pytania związane z przyszłością odnośnie produkcji. Świat obecnie zajmuje się sprawami energii i niedoborem surowców, więc takie projekty są jak najbardziej na czasie. Słońce jest bardzo wydajnym źródłem energii, a i piasku na pustyni mamy pod dostatkiem. I co najważniejsze, obydwa te składniki znajdują się w jednym miejscu.

Słońce, jako źródło energii.

źródło: creativeapplications.net