Słoneczna Szczawnica to nazwa projektu, dzięki któremu Szczawnica będzie pierwsza gminą na Podhalu, której mieszkańcy dostaną dofinansowanie na zakup i montaż baterii słonecznych na dachach swoich domów ? informuje Gazeta Krakowska.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję o dofinansowaniu projektu instalowania baterii słonecznych w gminie Szczawnica. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane przez fundusz w 60 proc. w kwocie prawie 3,5 mln zł. Realizacją projektu zajmuje się stowarzyszenie ?Ekologiczna Szczawnica?. W stowarzyszeniu obecnie zapisanych jest ok. 350 osób. Każda z nich, która zdecyduje się na instalacje paneli słonecznych wyda na to jedynie 40 proc. Przy średniej cenie ok. 12 tys. zł dla rodziny 4-5 osobowej, koszt wyniesie więc ok. 4,8 tys. zł. W ramach programu "Eko-Szczawnica" ponad 30% domów w tym uzdrowiskowym miasteczku (woj. małopolskie) zostanie wyposażonych w kolektory słoneczne służące do ogrzewania wody. Projekt o wartości ponad 8,4 mln zł zostanie w połowie sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przekaże 4,2 mln zł na realizację przedsięwzięcia. Pozostałe pieniądze będą pochodzić z preferencyjnej pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od ponad 400 mieszkańców uczestniczących w projekcie, którzy wpłacili wkład własny w wysokości 10% kosztów kolektorów w ich domach.