Spokojnie. Jeszcze nie musicie mnie zjadać. Nie za sam tytuł :) dolina-rospudy-z-lotu-ptaka1 24 marca 2009 r. zapadła decyzja Rządu w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa. Wicepremier Grzegorz Schetyna ogłosi ją w Augustowie. Organizacje pozarządowe zaangażowane w kampanie na rzecz ochrony Doliny Rospudy - WWF, OTOP i PZS ? odetchnęły z ulgą. Droga ominie unikalne przyrodniczo torfowiska w Dolinie Rospudy. Wszystko wskazuje na to, że zbliża się szczęśliwy koniec wieloletniej walki o ocalenie jednego z przyrodniczych skarbów Europy. Decyzja Rządu jest zbieżna z wynikami nowego raportu o oddziaływaniu na środowisko i analizy wielokryterialnej przygotowanych zgodnie z ustaleniami ?Okrągłego Stołu? na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Obie ekspertyzy wskazują, że najlepszy wariant wspólnej obwodnicy Augustowa i Suwałk (obszar analiz poszerzono o okolice tego miasta), to ten biegnący w pobliżu Raczek. Omija on nie tylko obszar Natura 2000. Dzięki ostrożnemu planowaniu trasy minimalizuje również ilość koniecznych wyburzeń. Udało się pogodzić potrzeby ludzi i ochronę przyrody. Co więcej, jak wykazały analizy, obwodnica w tym miejscu jest najlepszym rozwiązaniem także pod względem drogowym i ekonomicznym. Priorytetowe podejście Rządu do tej inwestycji pozwoli by obwodnica została ukończona za cztery lata. ( a za osiem remontowana) Zwyciężył rozsadek i szeroko pojęty interes nas wszystkich ? mówi Marta Majka Wiśniewska z WWF Polska ? Dwa miasta zyskają w krótkim czasie obwodnicę a cenna przyroda ocaleje. Szkoda tylko, że musiało to tak długo trwać. Błędne decyzje poprzednich wojewodów i ministrów środowiska, ignorowanie głosu organizacji pozarządowych i prawa ochrony przyrody spowodowały, że zmarnowano bezpowrotnie zbyt wiele czasu ? zwraca uwagę Małgorzata Górska z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. - Liczymy, że po dzisiejszej decyzji Rządu, Komisja Europejska wycofa skargę z Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i dzięki temu uda się uniknąć przykrych konsekwencji przegranej w Luksemburgu. Mamy nadzieję, że dzisiejsza decyzja to pierwszy wyraźny krok w stronę realizacji drogi ekspresowej Via Baltica w przebiegu optymalnym nie tylko pod względami: społecznym, ekonomicznym i drogowym, ale i środowiskowym, czyli przez Łomżę z ominięciem najcenniejszych przyrodniczo terenów Podlasia. Czas opierać decyzje dotyczące rozwoju infrastruktury drogowej o wyniki rzetelnych analiz. ? dodaje Robert Cyglicki z Polskiej Zielonej Sieci. W ramach przypomnienia: Plany budowy obwodnicy Augustowa liczą sobie kilkanaście lat. Od momentu, gdy wskazano lokalizację drogi przez torfowiska w Dolinie Rospudy, środowisko naukowców i przyrodników podniosło alarm. Od wejścia Polski do Unii Europejskiej, gdy Dolina Rospudy została objęta ochroną, wraz z całą Puszczą Augustowską, jako obszar Natura 2000, budowa drogi w tym miejscu stała się niemożliwa. Już pod koniec 2005 r. zaczęło się uchylanie decyzji administracyjnych wydanych dla obwodnicy niezgodnie z prawem ochrony przyrody. W grudniu 2007 r. zapadł pierwszy wyrok polskiego sądu, który uchylił decyzję środowiskową. Rok później sąd unieważnił pozwolenie na budowę. Naruszenie europejskich dyrektyw przyrodniczych przez obwodnicę Augustowa (i siedem innych inwestycji drogowych w województwie podlaskim) spowodowało, że Komisja Europejska oficjalnie wszczęła w 2006 r. wobec Polski "postępowanie naruszeniowe". Wobec braku porozumienia na linii Bruksela - Warszawa, Komisja skierowała sprawę obwodnicy Augustowa do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS). Do czasu wyroku ETS budowa drogi przez obszar Natura 2000 została zabroniona. Aby wyjść z patowej sytuacji nowy wtedy Minister Środowiska prof. Maciej Nowicki i Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk zorganizowali spotkania ?Okrągłego Stołu?, przy którym zasiedli: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, przedstawiciele samorządu województwa podlaskiego oraz Augustowa i organizacje ekologiczne. Obserwatorami byli m.in.: Minister Środowiska, Minister Infrastruktury, posłowie Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa i Komisji Infrastruktury Sejmu RP, wojewoda podlaski oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej. Zgodnie ustalono, że musi być przeprowadzona nowa ocena oddziaływania na środowisko wg. polskiego i unijnego prawa ochrony przyrody. Pomimo znanych od lat, niepodważalnych argumentów potwierdzających, że budowa obwodnicy nie jest zgodna z polskim i europejskim prawem, a torfowiska nad Rospudą stanowią przyrodniczy unikat, budowa drogi była prowadzona poza granicami obszaru chronionego. A propos.. znajomy powiedział mi kiedyś, że ludzie, którzy bronią Rospudy to świry, a autostradę powinni wybudować koło domu. A! I przypomniało mi się jeszcze coś. Rozumiem i popieram, jeśli nie chcielibyście mieć koło domu: autostrady i elektrowni atomowej  ALE wiatraków? Usłyszałam tydzień temu w trójce relację z reakcji ludzi na koncepcję wprowadzanie ekologicznych rozwiązań i załamałam ręce, gdy usłyszałam, że ludzie nie chcą aby w pobliżu ich miejsc zamieszkania znajdowały się wiatraki :( Poczytajcie o zielonej wyspie Samso. źródło: wwf