Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) jest największym drapieżnikiem, który występuje w Polsce. Mimo swoich imponujących rozmiarów jest łagodnym stworzeniem. W Polsce żyje około 90 niedźwiedzi. Występują w polskiej części Karpat, najliczniej w Bieszczadach i w Tatrach. Jednak coraz trudniej znajdują tam odpowiednie miejsca do życia. Dzięki objęciu niedźwiedzia ochroną, udało się ocalić te zwierzęta przed wyginięciem. Jednak ludzie, którzy zaczęli wchodzić na terytorium niedźwiedzia, znów zaczęli mu zagrażać. Obecnie największym zagrożeniem dla polskich niedźwiedzi jest nieodpowiedzialne zachowanie człowieka. To kolejna już prośrodowiskowa akcja WWF. Tym razem chodzi o ochronę polskich niedźwiedzi. Obecnie w Polsce niedźwiedzie występują w 5 ostojach. Jednak coraz większa ingerencja człowieka powoduje kurczenie się tych obszarów. A niedźwiedzie potrzebują miejsc dogodnych do zdobywania pokarmu, wychowania młodych oraz bezpiecznego zimowania.  Dlatego WWF przygotowuje plan działań dotyczący ochrony miejsc gawrowania (zimowania), żerowania oraz zabezpieczenia możliwości migracji. Już wkrótce rozpoczną się badania genetyczne, które pomogą szczegółowo określić liczebność niedźwiedzi oraz ich szlaki migracyjne. Przeprowadzona zostanie również analiza zagrożeń w rejonach gawrowania i żerowania, która umożliwi podjęcie działań dla ochrony środowiska życia tych drapieżników i uwzględnienie ich potrzeb w planowaniu przestrzennym.  Obecnie jednym z największych problemów jest brak odpowiedniej ilości pożywienia roślinnego, które mogą jeść niedźwiedzie. Już od drugiej połowy lata i jesienią niedźwiedzie przygotowują się do snu zimowego. Wtedy szczególnie intensywnie żerują. Jedzą maliny, jeżyny, borówki oraz inne owoce. I właśnie o owoce runa leśnego drapieżniki te muszą rywalizować z ludźmi ? np. zbierającymi jagody na skalę przemysłową. Niedźwiedzie często też odwiedzają stare, opuszczone sady, gdzie posilają się jabłkami czy śliwkami. Niestety z upływem lat, wiele takich sadów uległo degradacji. Nie dostarczają one już niedźwiedziom odpowiedniej ilości pożywienia.  Aby poprawić sytuację pokarmową w Bieszczadach, najważniejszej ostoi niedźwiedzi w Polsce, WWF zamierza odnowić ponad 40 ha starych opuszczonych sadów, a w miejscach, gdzie stare drzewa już przestały owocować posadzić ok. 1000 nowych drzewek owocowych i krzewów.  Jednym ze źródeł konfliktu jest nieodpowiedzialne zachowanie się ludzi w miejscach występowania niedźwiedzi. Pozostawianie śmieci, dokarmianie czy zbliżanie się do tych zwierząt doprowadza do sytuacji, które często kończą się źle zarówno dla ludzi jak i niedźwiedzi. Na górskich szlakach lub w przydomowych śmietnikach niedźwiedzie mogą znaleźć resztki żywności wyrzucane przez ludzi. Z racji tego, że jest to łatwe źródło pokarmu, niedźwiedzie szybko się do niego przyzwyczajają, rezygnując z długich wędrówek w poszukiwaniu pożywienia. Niedźwiedzia uzależnionego od odpadków zostawionych przez człowieka trzeba w rezultacie odłowić i zamknąć w ogrodzie zoologicznym, bo nie potrafi on wrócić do swojego poprzedniego trybu życia w naturze. Tymczasem przy obecnej liczebności populacji strata każdego osobnika jest poważnym problemem.  Dlatego WWF postanowiło prowadzić akcję informacyjno ? edukacyjną skierowaną do turystów nt. zasad zachowania się na obszarach występowania niedźwiedzi. WWF chce także ograniczyć szkody powodowane przez niedźwiedzie, dlatego już w najbliższym czasie zakupi 20 specjalnych pastuchów elektrycznych i przekaże je tym pszczelarzom, których pasieki są najczęściej odwiedzane przez niedźwiedzie. Zachęcam do przestudiowania strony poświęconej polskiemu niedźwiedziowi: http://niedzwiedz.wwf.pl/ Zobacz także: wwf zagrożone gatunki