HORNI JIRETIN

Republika Czeska ? Ponad 30 aktywistów Greenpeace, w tym troje z Polski, zablokowało niedawno gigantyczną koparkę w jednej z największych kopalni węgla brunatnego. Akcja w Horni Jiretin jest pierwszą akcją przeprowadzoną przez Greenpeace w ramach projektu Stacja Klimatyczna ?Ziemia na krawędzi?. Stacja została otwarta wczoraj tuż nad brzegiem podobnej odkrywki węgla brunatnego w Polsce, w okolicach Konina. Projekt jest częścią prowadzonej na całym świecie kampanii, piętnującej węgiel jako najbardziej szkodliwe dla klimatu paliwo kopalne. W czeskiej akcji uczestniczyli aktywiści z ośmiu krajów, a także mieszkańcy z miejscowości Horni Jiretin, której grozi zniszczenie przez odkrywkę. Zatrzymali oni koparkę o wysokości 50 m i długości 150 m i rozłożyli transparent wzywający do zatrzymania zmian klimatu i dewastacji tych terenów przez kopalnię. Sprzeciwiamy się planom rozbudowy odkrywki i domagamy się jej zamknięcia do 2012 roku. 

Węgiel w największym stopniu przyczynia się do niebezpiecznych zmian klimatu, będąc sprawcą jednej trzeciej wszystkich emisji CO2. Tymczasem 40% energii elektrycznej na świecie pozyskiwane jest właśnie z tego paliwa. Aby powstrzymać katastrofalne w skutkach zmiany klimatu emisje gazów cieplarnianych, których sprawcą jest człowiek, muszą przestać rosnąć do 2015 roku, a do 2050 r. spaść o połowę. Nie uda się tego osiągnąć, jeśli świat nie zacznie natychmiast i w sposób systematyczny odchodzić od spalania węgla na rzecz odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.
Przed zbliżającą się Konferencją Klimatyczną COP w Poznaniu Greenpeace krytykuje rząd Polski i innych krajów regionu, które próbują osłabić przygotowany przez Unię Europejską Pakiet Klimatyczny, mający na celu zmniejszenie emisji CO2. Domagamy się od rządów tych krajów, by przestały torpedować unijne wysiłki na rzecz powstrzymania zmian klimatu i, aby natychmiast przygotowały i wdrożyły u siebie konkretne programy odchodzenia od węgla na rzecz czystych źródeł energii. 
www.greenpeace.pl

Zobacz również: czyste źródła energii energia słoneczna domy pasywne