Jeszcze do niedawna w naszym społeczeństwie pokutował stereotyp, że korzystanie z usług opiekunki osób starszych lub umieszczenie seniora w domu opieki to wygodnictwo i przejaw braku uczuć do rodzica czy dziadka. Na szczęście te przekonania się zmieniają ? coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że dom spokojnej starości może być doskonałym rozwiązaniem zarówno dla rodziny, jak i samego seniora. Z tekstu dowiesz się:

 • co Polacy sądzą o opiece nad seniorami,
 • w jakich sytuacjach korzystanie z pomocy opiekunki jest konieczne,
 • dlaczego dom opieki dla osób starszych to dobre rozwiązanie.

Polska to jedno z najszybciej starzejących się państw w Europie. Bierze się to m.in. z systematycznie wydłużającego się trwania życia ? statystyczna Polka żyje 81,6 roku, zaś Polak ? 73,6 roku. Pod koniec 2015 r. 8,8 mln z 38,4 mln Polaków stanowiły osoby powyżej 60. roku życia. Pomiędzy 2026 a 2040 r. liczba osób mających powyżej 80 lat zwiększy się z 1,7 mln do 3,4 mln osób. Wszystko to sprawia, że usługi opiekuńcze dla osób starszych stają się w naszym kraju koniecznością.

Opieka dla seniora ? rodzina czy opiekunka?

Według wyników badania ?To idzie starość? przeprowadzonego na zlecenie ZUS-u przez Instytut Spraw Publicznych, polskie społeczeństwo jest nadal dość tradycyjne w kwestii opieki nad osobami starszymi. Ponad 58% uczestników badania stwierdziło, że zajęcie się seniorem jest obowiązkiem dzieci. Jednocześnie jednak 70% ankietowanych uznało, że osoby starsze mogą zamieszkać w domu opieki, ale tylko wtedy, gdy nikt z rodziny nie ma możliwości się o nie zatroszczyć. Aż 55% osób uznało, że gminy powinny zapewnić usługi opiekuńcze dla seniora, gdy jego dziecko czy inna zajmująca się nim osoba musi iść do pracy lub chce jechać na urlop. Wszystko to wskazuje, że Polacy za najbardziej kompetentną instytucję do opieki nad seniorem wskazują rodzinę, choć dopuszczają także pomoc osób i instytucji zewnętrznych.

Opiekunka osób starszych ? nieoceniona pomoc

Codzienna opieka nad osobą starszą bardzo często jest zadaniem ponad siły rodziny. Bywa nie do pogodzenia z pracą zawodową, wymaga olbrzymiej odporności psychicznej, siły fizycznej i profesjonalnej wiedzy (np. z zakresu medycyny). Czasami w bardzo negatywny sposób odbija się również na relacjach z pozostałymi członkami rodziny. W takich sytuacjach ? zwłaszcza gdy mamy do czynienia z seniorami chorymi czy borykającymi się z takimi schorzeniami, jak demencja starcza, choroba Alzheimera, nowotwory itp. ? warto rozważyć skorzystanie z pomocy profesjonalnej opiekunki. Opiekunka osób starszych to osoba, która ukończyła odpowiedni kurs lub szkolenie, czasem również szkołę zawodową. Do jej obowiązków należy m.in.:

 • pomoc seniorowi w utrzymywaniu higieny osobistej,
 • karmienie,
 • podawanie leków,
 • robienie zastrzyków,
 • zmiana opatrunków,
 • czasem prosta rehabilitacja,
 • pomoc w utrzymywaniu czystości w mieszkaniu oraz wykonywaniu codziennych obowiązków,
 • organizowanie czasu wolnego.
Opiekunka 

bardzo często posiada wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, psychologii, fizjoterapii itp. Może ona opiekować się seniorem całodobowo lub przez kilka-kilkanaście godzin dziennie.

Dom opieki dla osób starszych ? to też życie!

Bardzo ciekawym rozwiązaniem w kontekście opieki nad osobami starszymi są także domy opieki ? wyspecjalizowane placówki, w którym senior może przebywać na stałe lub na jakiś czas (np. gdy rodzina chce zorganizować sobie urlop). Są również publiczne i prywatne domy opieki, które organizują pobyty dzienne ? członkowie rodziny udają się do szkoły i pracy, a osoba starsza spędza dzień w towarzystwie innych seniorów pod opieką wykwalifikowanej kadry opiekuńczej. Należy mieć świadomość, że współczesne domy opieki to nie smutne, szare i przytłaczające placówki, w których osoby starsze są zdane na opiekę obcych ludzi. Przeciwnie ? to coraz częściej nowoczesne, estetyczne budynki, położone w zielonej i spokojnej okolicy, gdzie seniorzy mogą miło spędzać czas z towarzystwem w swoim wieku, będąc jednocześnie pod stałą opieką lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, logopedów itp. Dlatego decyzja o umieszczeniu osoby starszej w tego typu miejscu to nie przejaw egoizmu dzieci, ale rzeczywistej troski o zdrowie i dobre samopoczucie seniora.