09 May 07 IP video zaczyna być wykorzystywane do obsługi Cheever Racing/Crown Royal Daytona. Cztery kamery zamontowane w samochodzie wyścigowym do monitorowania zachowań kierowcy podczas wyścigu jak również do zabezpieczenia widoku z przodu i tyłu samochodu. Obraz video przekształcany jest do ACTi?s SED-2310Q codecs również w samochodzie gdzie zamieniany jest do cyfrowego obrazu. Obraz ten jest transmitowany bezprzewodowo wykorzystując CISCO system 30 klatkowy w rozdzielczości D1 do rejestratora mobilnego gdzie jest nagrywany.