goce

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) w najbliższym czasie wystrzeli najnowszą satelitę o nazwie GOCE (Gravity field and steady-state ocean circulation explorer). Jak wskazuje jego nazwa będzie to satelita klimatologiczny i geofizyczny, którego celem będzie badanie pola grawitacyjnego Ziemi oraz cyrkulacje wody w oceanach w stanie spoczynku. Jest kontynuatorem i rozszerzeniem pomiarów pola siły ciężkości wcześniejszych misji CHAMP i GRACE. webansicht-normal2 "Satelita grawitacyjny ESA będzie mierzył grawitację Ziemi w kolejnych punktach globu aby zebrać pełen globalny obraz" tłumaczy w informacji prasowej członek zespołu badawczego GOCE Mark Drinkwater. "Zrobi to z dokładnością i precyzją, której wcześniej nikomu nie udało się uzyskać. Ten zbiór danych o fundamentalnym znaczeniu pozwoli nam zbadać dokładniej cyrkulacje oceanu i jego wpływ na klimat, a także wnętrze Ziemi w najbardziej niebezpiecznych miejsach tj. obszary wulkaniczne i trzęsień ziemi" Znana jest nam podastawowa zasada grawitacji - co się wznosi, musi spać. Wydawać by się mogło, że działa ona jednakowo na całej kuli ziemskiej, ale tak nie jest. Siła grawitacji różni się w zależności od miejsca na globie. Odstępstwa od modelowej wartości g są spowodowane poprzez:

  1. spłaszczenie Ziemi wywołane jej ruchem obrotowym,
  2. zróżnicowanie powierzchni Ziemi ? występowanie zarówno wysokich gór jak i głębi oceanicznych,
  3. niejednolite rozmieszczenie materiałów we wnętrzu Ziemi? występują nieregularności warstw w skorupie i płaszczu jak również rozmieszczenie mas wewnątrz każdej z warstw nie jest jednorodne.
  4. występowanie ropy, złóż minerałów oraz zbiorników wód podziemnych
  5. zmiany poziomu morza, zmiany topografii, wybuchy wulkanów.

W zależności od lokalizacji wiele z tych czynników może nakładać się na siebie oraz zmieniać się wraz z upływem czasu. webansicht-normal-2 Satelita GOCE zawiera dwa instrumenty umożliwiające kompletny pomiar pola siły ciężkości:

  1. satellite gravity gradient (SGG) - Gradientometr do pomiaru gradientów przyspieszenia, dzięki któremu można uzyskać średnio i krótkofalowy zakres widma pola siły ciężkości
  2. satellite-to-satellite (high-low) tracking (hl-SST) - odbiornik GPS/GLONASS do precyzyjnego wyznaczenia pozycji satelity, dzięki któremu uzyskuje się długofalowy zakres widma pola siły ciężkości.

"Mierzenie szczytów naszej planety pomoże nam lepiej zrozumieć Ziemię" mówi Bente Lilja Bye, dyrektor rozwoju z Norwegian Mapping and Cadastre Authority. "GOCE udoskonali dokładność mapy geoidalnej i ujednolici globalne miary co pozwoli dokładnie porównać wysokości najwyższych gór świata." dodaje Lilja Bye. "Kolejną korzyścią będzie polepszenie naszych umięjętności przewidywania zachowań Ziemi, a co za tym idzie zapewnienie lepszych informacji pozwalających zmniejszyć skutki katastrof naturalnych." Źródło: wikipedia, wired.com