Nawiązując pokrótce do dyskusji na temat globalnego ocieplenia.. Jakie są skutki zmian klimatu dla życia zwierząt? Odpowiedź na to pytanie można poznać dzięki mini-kampanii Climate Trackers prowadzonej przez międzynarodową organizację ekologiczną WWF, przy wsparciu Komisji Europejskiej. WWF stworzył 35 klipów, w których zwierzęta ?opowiadają?, w jaki sposób zmiany klimatu wpływają, zakłócają lub zagrażają ich życiu oraz środowisku, w którym żyją. Krótkie filmy zachęcają każdego z nas, aby już dziś podjąć konkretne działania w ramach walki z globalnym ociepleniem.Globalne ocieplenie to jedno z największych zagrożeń dla naszej planety ? powiedział Stavros Dimas, Komisarz ds. środowiska w Unii Europejskiej. Nie tylko zwiększa częstotliwość naturalnych katastrof takich jak susze czy powodzie, ale niestety także, jak pokazuje kampania Climate Trackers, niesie poważne zagrożenie dla różnorodności gatunków istniejących na Ziemi. Jeśli nic nie ulegnie zmianie, większość zwierząt przedstawionych w filmach (link poniżej) zostanie skazanych na głód i bezdomność, a w konsekwencji, zagładę. Najwyższy czas żeby coś zrobić, zarówno dla nich jak i dla nas. W każdym klipie zachęcamy do tego, aby wyjść na przeciw zmianom klimatu i podjąć proste, konkretne, codzienne działania redukujące emisje dwutlenku węgla do atmosfery. Filmy można obejrzeć na stronie: www.climatetrackers.net www.wwf.pl Zobacz także: globalne ocieplenie