Z najnowszych badań opublikowanych przez organizacje zdrowotne i ekologiczne wynika, że każdego roku można by zaoszczędzić 25 miliardów euro na kosztach opieki zdrowotnej w Europie jeśli Unia Europejska natychmiast wzmocniłaby swoją politykę klimatyczną. Raport, który powstał na zlecenie Health and Environment Alliance, Climate Action Network Europe oraz miedzynarodowej organizacji ekologicznej WWF, analizuje korzyści zdrowotne wynikające ze zmniejszonego zanieczyszczenia powietrza, jeśli UE natychmiast zdecydowałaby się na przyjęcie 30 zamiast 20 procentowego celu obniżenia emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku. Wyniki raportu pokazują, że zwiększenie unijnego celu do 30% zgodnie z rekomendacją Międzyrządowego Panelu ONZ ds. Zmian Klimatu (IPCC) pozwoliłoby na oszczędności od 6.5 do 25 miliardów euro, wynikające z lepszego stanu zdrowia społeczeństwa europejskiego. Szacunki powstały w oparciu o wycenę utraty życia i zdrowia, absencji w pracy oraz kosztów hospitalizacji. Wnioski pokazują, że przy ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych o 30% liczba szpitalnych przyjęć zmniejszy się o 8000 rocznie, a o 2 miliony zmniejszy się liczba straconych dni pracy. Przeprowadzona przez Komisję Europejską ocena wpływu zanieczyszczeń wykazała, że obecnie każdego roku 369 000 osób w UE umiera przedwcześnie ze względu na zanieczyszczenie powietrza, oraz że przedwczesna śmierć, opieka zdrowotna i leczenie dolegliwości zawiązanych z zanieczyszczeniem powietrza stanowią aż 3-9 proc. GDP Unii Europejskiej. Do tej pory dyskusja na temat kosztów zmian klimatu dotyczyła strat w przemyśle i gospodarce, podczas gdy koszty, jakie ponosi społeczeństwo, były pomijane ? mówi Wojciech Stępniewski, kierownik projektu ?Klimat i energia? WWF Polska. Z najnowszego raportu wynika, że powzięte kroki służące promowaniu odnawialnych źródeł energii i zmniejszeniu konsumpcji paliw kopalnych nie tylko pozwolą na lepszą kontrolę zmian klimatu, ale także na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i poprawę jakości życia obywateli Europy. W związku z obecną debatą wokół ?pakietu klimatycznego UE? (zestawem działań, których celem jest obniżenie emisji gazów cieplarnianych w Europie), Unia Europejska ma szansę stać się światowym liderem w walce o utrzymianie globalnego ocieplenia poniżej 2oC. Organizacje pozarządowe sygnujące raport wzywają unijnych posłów, by zwiększyli emisyjny cel redukcyjny z 20 do 30 procent do 2020 roku.