baterie_full.gif

Celem konkursu jest zapoznanie uczestników z problematyką powstawania odpadów i ich oddziaływania na otoczenie. Pytania konkursowe dotyczą zagadnień związanych z odpadami z gospodarstw domowych. Najbardziej szkodliwe są odpady niebezpieczne dlatego głównym ?bohaterem? konkursu są zużyte baterie. Baterie jako odpady szczególne i specjalne nie powinny lądować w naszym koszu na śmieci. Dziś, niestety tak się jeszcze dzieje. Dlatego, przeprowadzając ten konkurs chcemy zbliżyć się do standardów UE i promować zbiórkę odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych. Programy tego typu cieszą się szczególną popularnością w krajach skandynawskich, gdzie taką zbiórką jest objętych od 60 do 85 % gospodarstw domowych. W szkołach, na lekcjach poświęconych zagadnieniom ekologicznym, nie tylko ważne jest mówienie o odpadach organicznych, puszkach, szkle i PET-ach, ale także o odpadach niebezpiecznych, jakimi są między innymi zużyte baterie. W ramach konkursu każdy uczeń będzie miał możliwość wniesienia własnego wkładu w ochronę środowiska naturalnego. Konkurs ten różni się tym od innych, że główny akcent kładziemy na edukację ekologiczną poprzez zabawę i rywalizację nie opartą na ścisłej wiedzy, lecz problemie, który trzeba rozwiązać. Tu nawet słaby uczeń może wygrać. Pytania, w postaci zagadnień problemowych, cechują się stosunkowo niskim stopieniem trudności, żeby dać szansę udzielenia poprawnej odpowiedzi każdemu z uczniów dokonującemu zbiórki baterii. Udział ucznia w konkursie, wiąże się z zebraniem minimum 50 zużytych baterii w ciągu roku. Oprócz tego uczestnik, który zbierze największą ilość zużytych baterii w skali szkoły otrzyma nagrodę specjalną. Natomiast najlepsi ?uczniowie-zbieracze? i szkoły w skali województwa i kraju otrzymają także główne nagrody i wyróżnienia.

Organizatorzy Konkursu Fundacja Rozwoju Ekologicznego ?Wspólny Cel?, Al. Jerozolimskie 119A/58, 02-017 Warszawa, strona internetowa: www.odpady.org.pl , e-mail: [email protected] Towarzystwo Ekologiczno-Społeczne ?Wolę Być?, ul. Niemcewicza 40, 71-553 Szczecin, strona internetowa: www.wolebyc.pl , www.proekologia.pl , e-mail: [email protected]