Dla tych, którzy nie wiedzą WHO to Światowa Organizacja Zdrowia działająca w ramach ONZ. W roku 1946 Organizacja Narodów Zjednoczonych zwołała Międzynarodową Konferencję Zdrowia w Nowym Jorku, gdzie 61 krajów ratyfikowało konwencję WHO. W roku 1948 w liczbie już 88 członków ratyfikowano powstanie WHO. Siedzibą WHO jest Genewa.

Zadaniem WHO jest działanie na rzecz zwiększenia współpracy między państwami w dziedzinie ochrony zdrowia i zwalczania epidemii chorób zakaźnych, a także ustalanie norm dotyczących składu lekarstw i jakości żywności. Organizacja dąży również do zapewnienia opieki medycznej ludności świata oraz zmniejszenia śmiertelności niemowląt.

Do największych sukcesów tej organizacji należy zwalczanie epidemii groźnych chorób, takich jak: gruźlica, malaria, cholera czy dżuma poprzez masowe szczepienie. WHO walczy także z AIDS.

Mexico Swine Flu

AUSTRIA. Taki mniej wiecej tytuł nosi  najnowszy wpis na blogu dziennikarki  austriackiej Jane Burgermeister.  Przypomnijmy, że dziennikarka  założyła kilka spraw kryminalnych  takim organizacjom jak właśnie  WHO, Organizacji Narodów  Zjednoczonych, firmom  farmaceutycznym, Prezydentowi USA  itd. Jak podaje Burgermeister, WHO  nie zgodziła się na ujawnienie treści  spotkania z grupami doradczymi jakie  odbyło się 7 lipca.

Te ?grupy doradcze? usiane są  ekspertami firm farmaceutycznych  Baxter, Novartis i Sanofi - właśnie  tymi, które dziennikarka podejrzewa o  konspirację przeciwko ludzkości. Właśnie po tym spotkaniu WHO wydało oświadczenie odnośnie konieczności szczepień ludności 194 państw, które są sygnatariuszami porozumień. Zgodnie z międzynarodowymi ustawami odnosnie zdrowia (International Healh Regulations) zarządzenie WHO ma charakter wiążący. Czyli po nowej ostrej fali ataku wirusa grypy H1N1, zresztą skonstruowanego w laboratoriach na bazie wirusa grypy z 1918 roku, na jesieni wszyscy pójdziemy pod igłę!

Co może nam zrobić WHO? Przecież mamy konstytucje, swoje prawa itd. Otóż w świetle porozumień WHO może te prawa i konstytucje zawiesić na okres pandemii i będziemy zmuszani, nawet z użyciem broni do przyjęcia szczepionek! Dla opornych kwarantanna albo, jak w USA w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego ? śmierć na miejscu.

Według dziennikarki istnieją niezaprzeczalne dowody, że to właśnie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przesłała żywego skonstruowanego sztucznie wirusa grypy do oddziałów firmy Baxter w Austrii, która z niego wyprodukowała 72 kilogramów szczepionki. Firma Baxter z kolei wysłała ją pod fałszywymi etykietami do 16 laboratoriów w 4 krajach, przez co o mało co nie spowodowano epidemii.

Ponieważ firma Baxter jest zobligowana do zachowania odpowiednich środków ostrożności to działanie to wg. Burgermeister miało charakter kryminalny. Chyba możemy się z tym zgodzić? Austriacka policja przeprowadza obecnie dochodzenie w tej sprawie.

Ww. organizacje są jednak tylko organami wykonawczymi dużo większej konspiracji, która w swoim celu zmierza do depopulacji globu. Ale o tym następnym razem.

Źródło: Grypa666?s Blog

wikipedia, wolne media