Obecnie w Polsce coraz więcej instytucji zainteresowanych jest realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest to program, z którego mogą skorzystać głównie przedsiębiorcy, mający szansę wprowadzić w życie innowacyjne pomysły. Ich projekty związane są m.in. z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi oraz inwestycjami, w których stosowane są technologie informacyje i komunikacyjne. Jednym z takich projektów jest Audiofon. Jego twórcy będą oferować odpłatnie e-usługę umożliwiającą dystrybucję i masowe udostępnianie cyfrowych produktów, składających się z treści multimedialnych i usług interaktywnych na urządzenia mobilne. Projekt zakończy się w kwietniu 2011 roku, oferując całą gamę produktów i usług. Audiofon to platforma umożliwiająca przekazywanie interaktywnych produktów multimedialnych, pochodzących od rozmaitych dostawców treści, do masowego odbiorcy końcowego - ze szczególnym uwzględnieniem odbiorców mobilnych, korzystających z telefonów komórkowych, tabletów, etc. Dostarczane treści audio mogą przybierać dowolną formę, np. transmisje "na żywo" i audycje radiowe (live), jak również przekaz wszelkich nagrań "na żądanie" (on-demand) takich, jak utwory muzyczne, podcasty, audiobooki. Obsługiwane są praktycznie wszystkie formaty wejściowe audio, natomiast formaty wyjściowe dopasowane są do specyfiki bezprzewodowych urządzeń odbiorczych, co pozwala wykorzystywać je do odsłuchu znakomitej jakości dźwięku wszędzie, jeśli tylko są w zasięgu jakiejś sieci transmisji danych - i to nie tylko szybkich sieci szerokopasmowych typu WiFi, HSDPA czy UMTS, ale nawet w konwencjonalnych sieciach GSM (GPRS/EDGE). Platforma jest zdolna do współbieżnej obróbki setek źródeł treści audio i do transmisji tak przetworzonych audycji do tysięcy mobilnych słuchaczy jednocześnie, a w razie potrzeby daje się łatwo skalować do znacznie wyższych poziomów wydajności. Wbudowane w platformę mechanizmy bezpiecznych transmisji umożliwiają następnie udostępnianie treści audio w sposób chroniący prawa autorskie właścicieli utworów. Platforma przeznaczona jest dla dostawców interaktywnych produktów multimedialnych, zwalniając ich z konieczności budowy i utrzymania emisyjnej infrastruktury technicznej oraz z organizacji obsługi odbiorców końcowych. Efekty pracy zespołu projektowego będziemy mogli podziwiać już na początku maja 2011 roku.