Temperatura Ziemi z każdym rokiem ulega podwyższeniu. Winę za ten stan ponosi człowiek, uwalniając ogromne ilości CO2 do atmosfery. Szkodliwe gazy cieplarniane pochodzą z energetyki, przemysłu, transportu, rolnictwa i naszych domów. Spalanie gazu, ropy i węgla oznacza wysoki poziom szkodliwych substancji w powietrzu, którym oddychamy. Problem smogu dotyczy nie tylko gigantycznych metropolii, ale również polskich miast. Rakotwórcze gazy unoszące się nad ulicami to ogromne zagrożenie dla ludzi.

[caption id="attachment_22715" align="aligncenter" width="940"]Trujące powietrze Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=SYeGcIzbBjc[/caption]

Trujące powietrze niszczy zdrowie dzieci, osób starszych, a także tych w sile wieku. Jednak nie poddajemy się i podejmujemy walkę ze smogiem - do tego celu została powołana inicjatywa "Smogathon". Smogathon ma na celu wspieranie innowacyjnych projektów ułatwiających redukcję szkodliwych gazów. Zobacz, jakie sposoby na lepsze i zdrowsze życie przestawiają kreatywni pomysłodawcy: https://www.youtube.com/watch?v=SYeGcIzbBjc, który powstał przy współpracy z www.energiaodnowa.pl.