Najczęściej można przeczytać i zobaczyć nową technologię służącą rozrywce. Osiągnięcia w dziedzinie technologii medycznych nie są tak "widowiskowe". Znaleźliśmy jednak dwie nowe metody przywracania sprawności niewidomym, które są całkiem ciekawe i warte usystematyzowania. Bionic Eye bionic-eye-working_iOxxC_54 Bionic Eye to pierwszy krok na drodze do kamer zamiast oka. Za czarnymi okularami kryje się, nic innego jak kamera przygotowana do widzenia kontrastów. W oko pacjenta wszczepia się mały procesor wraz z odbiornikiem sygnału. Kamera wysyła obraz do urządzenia przypiętego do paska - tam następuje konwersja sygnału na format obsługiwany przez implant w oku. Drogą radiową implant otrzymuje sygnał i wysyła go do nerwu wzrokowego. bionic-eye-implant-man-sees_BsOqk_54 Ogromną zaletą tego rozwiązania jest jego modułowa budowa. Możemy wymienić kamerę i przetwornik sygnału bez ingerencji w pacjenta. Użytkownik tego oka widzi kontury i zmiany oświetlenia. BrainPort 14aug09_brainportreturns Działanie Brain Port polega na zamianie sygnału z kamery na siatkę impulsów na plastrze umieszczanym na języku. Rozdzielczość na języku pozwala na uzyskanie orientacji przestrzennej oraz na czytanie dużych liter. Najważniejsze jest jednak, że Brain Port jest dostępny na rynku komercyjnym i każdy z nas może go kupić. Cena dość wysoka około 10 000 dolarów. Fil prezentujący Brain Port w działaniu.