bos_logo

751 mln złotych to kwota, w jakiej Bank Ochrony Środowiska od początku 1991 roku udzielił preferencyjnych kredytów przeznaczonych na Odnawialne Źródła Energii. Polscy inwestorzy najczęściej finansowali z nich budowę farm wiatrowych, a osoby fizyczne ? zakup i montaż kolektorów słonecznych.

Aktualnie w banku na różnych etapach zaawansowania znajduje się 11 projektów farm wiatrowych o łącznej mocy ok. 210 MW, szacowanych w sumie na kwotę ok. 1,5 mln zł (w tym planowanych kredytów 992 mln zł, a ze środków BOŚ S.A. 240 mln zł) oraz 15 projektów biogazowni o łącznej mocy ok. 15 MW na łączną kwotę 284 mln zł (w tym planowanych kredytów ze środków BOŚ S.A. 125 mln zł). Bank Ochrony Środowiska specjalizuje się również w kredytowaniu pozostałych inwestycji z zakresu ochrony środowiska, starając się pozyskiwać na ten cel środki od instytucji finansowych (takich jak Wojewódzkie i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy banki zagraniczne). Dzięki temu kredyty na realizację ?zielonych? zadań są również przyjazne dla inwestorów

Na tegorocznej edycji targów PolEko zorganizowano konkurs Wygrywasz Ty, Wygrywa Natura. Nagrody za najciekawsze działania proekologiczne powędrowały do instytucji publicznych oraz firm w Jarocinie, Gdańsku i Zapolicach.

Ogłoszenie wyników odbyło się 23 listopada 2009 roku podczas Gali Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego poprzedzającego Targi Poleko. Celem konkursu było uhonorowanie najciekawszych postaw i działań wpływających na poprawę stanu środowiska naturalnego w całym kraju i poszczególnych regionach. Do konkursu stanąć mogły instytucje publiczne i firmy, które działają na rzecz ochrony środowiska i korzystają z Pakietu Ekologicznego w banku Ochrony Środowiska.

W kategorii ?Inwestor? ? nagrodę w wysokości 40 000 zł brutto ? otrzymało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie, realizujące projekt pn. ?Uporządkowanie gospodarki wodno ? ściekowej w aglomeracji Jarocin?, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,

W kategorii ?Producent? ? nagrodę w wysokości 30 000 zł brutto ? otrzymała firma BIOCLAR-SZKILNIK Sp. z o.o. w Zapolicach. Firma ta zajmuje się produkcją, montażem i serwisem nowoczesnych biologicznych oczyszczalni ścieków.

W kategorii ?Wykonawca? ? nagrodę w wysokości 30 000 zł brutto ? otrzymała firma Energia Sp. z o.o. w Gdańsku. Firma jest wyspecjalizowanym wykonawcą robót inwestycyjnych i remontowych w zakresie: instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, automatyki systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i ciepłowniczych oraz oprogramowania aplikacyjnego procesów energetycznych. Wśród oferowanych przez tę firmę urządzeń znajdują się m. in. klimatyzatory, wentylatory, kolektory słoneczne i pompy ciepła.