energyisland.jpg

Koncepcja pływającej wyspy generującej energię na wszystkie możliwe sposoby została wymyślona przez fizyka Jacques-Ars?ne d?Arsonval już w dziewiętnastym wieku. Wymarzył on sobie gigantyczne pływające kolektory umiejscowione w tropikach. Dzisiaj wraz z rozwojem technologii, pomysł energetycznej wyspy staje się dość realny. Planuje się budowę platformy generującej prąd z paneli słonecznych (to oczywiste), z fal morskich (to też już znamy) oraz z różnicy temperatur na powierzchni i w głębi zbiornika wodnego. Technologia generowania energii z różnic temperatur zwana Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) została wymyślona przez panów: Dominic Michaelis, Alex Michaelin, Trevor Cooper-Chadwick. Temperatura na powierzchni dochodzi do 29°C, w głębi spada do 5°C. Zasada działania generatora opiera się na silniku parowym. Parująca ciecz nagrzewana w górnej części napędza turbinkę i schładza się zamieniając znowu w ciecz w dolnej części. Więcej o projekcie http://shamcher.wordpress.com/otec-history/