ziemiab

Szperając dzisiaj po internecie trafiłam na bardzo ciekawy artykuł. Dotyczył Dnia Ziemi.  Na pewno przypominacie sobie, kiedy pisałam o akcji WWF "Godzina dla Ziemi", która wywołała raczej mieszane uczucia. Jeśli nie, zajrzyjcie tu. Dzień Ziemi to nazwa akcji prowadzonych corocznie wiosną. Ich celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje. Korzenie Dnia Ziemi wiążą się z obserwacją przesilenia letniego, co wiąże się z okazją do wykorzystania sprzyjającej aury, która ma ułatwić zorganizowanie udanych imprez masowych.

May there only be peaceful and cheerful Earth Days to come for our beaufiful Spaceship Earth as it continues to spin and circle in frigld space with its warm and fragile cargo of animate life.
Z ENERGIĄ CHROŃMY KLIMAT

 to hasło Dnia Ziemi, wokół którego koncentrować się będą wydarzenia tegorocznego święta: sesje i konferencje popularnonaukowe, konkursy, wystawy i finałowy festyn - 26 kwietnia 2009 r. na Polu Mokotowskim w Warszawie.  W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi 2009 Zakład Prawa Ochrony Środowiska Instytutu Ekologii i Bioetyki Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW oraz Koło Naukowe Sozologów organizują jako imprezę towarzyszącą konferencję "Energetyka odnawialna a Klimat" w ramach cyklu Prawo ochrony środowiska i praktyka. Celem Konferencji jest przedstawienie polskiego dorobku naukowego oraz problemów praktycznych na styku energetyki i ochrony klimatu oraz rozwój świadomości społecznej.  Tematyka dotyczy wpływu energetyki odnawialnej na zagadnienia klimatyczne oraz problemów dotyczących rozwoju odnawialnych źródeł energii. Konferencja stanowi próbę powiązania zagadnień zmian klimatu z wdrażaniem energetyki przyjaznej środowisku na poziomie krajowym. Konferencja Naukowa przygotowywana pod patronatem Fundacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej, organizatora Dnia Ziemi od 1994r. jest zaplanowana jako forum wymiany poglądów pomiędzy osobami z różnych środowisk, którym bliskie są zagadnienia zmian klimatu oraz rozwoju energetyki odnawialnej. Spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń energetyki odnawialnej, środowiska akademickiego wyższych uczelni warszawskich oraz organizacji pozarządowych, administracji jest ważne ze względu na przepływ informacji oraz współpracę. Konferencja odbędzie się 6 maja 2009 r. o godzinie 12.00 na ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie, (w najnowszym budynku) UKSW. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach www.ieib.edu.plwww.wfch.uksw.edu.pl. No i przy tej okazji na stronie greenupgrader znalazłam stare i nowsze filmiki promujące Dzień Ziemi.   źródło: greenupgrader, wikipedia, dzienziemi