Podczas gdy większość konstruktorów próbuje przyspieszyć kolej poprzez zastępowanie szyn magnesami, czy umieszczane wagonów w próżni, firma Priestmangoode prezentuje podejście o wiele prostsze. Kiedy nowoczesne pociągi tracą najwięcej czasu i zużywają najwięcej energii - podczas postoi i związanych z nimi zmian prędkości. Jak zatem zmusić pasażerów do opuszczenia pociągu bez jego zatrzymywania. Paul Priestman zdaje się znać odpowiedź.

Pomysł na szybszą kolej w Europie

Koncept ruchomych peronów zakłada, że pasażerowie opuszczać będą pociąg bez zatrzymywania go, przesiadając się na podłączany doń tramwaj, który następnie przewiezie ich do centrum miasta.

Szybka kolej w USA

Pozwoli to zniwelować koszty transportu oraz zmniejszyć koszty inwestycji, związane z budową infrastruktury obsługi pasażerów (dworce). Dodatkowo linie wysokich prędkości nie musiałyby przechodzić przez centra miast, co znacząco obniżyłoby koszty ich budowy. Widzicie jakieś minusy tego pomysłu?

Moving Platforms introduced from Priestmangoode on Vimeo.

źródło: www.priestmangoode.com