"Everywhere you go you always take the weather with you" śpiewał niegdyś zespół Crowded House i trudno się z ich słowami nie zgodzić. Nic tak bowiem nie jest w stanie zepsuć wakacji jak właśnie zła pogoda. Ale co właściwie oznacza termin zła pogoda? W końcu jak  głosi stare ludowe porzekadło "nie ma złej pogody, jest tylko zły ubiór". Jeżeli tak, to ogólnie powiedzieć można, że to czy pogoda będzie dla nas dobra zależy od naszego przygotowania. Trudno jednak właściwie przygotować się do podróży, gdyż zmieniających się warunków atmosferycznych często nie sposób przewidzieć. Z pomocą  przychodzą nam jednak meteorolodzy.

Meteorologia to nauka z pewnością przydatna. Nie opierająca się z resztą także nowoczesnym trendom. Powszechnie bowiem do prognozowania pogody używane są satelity i nowoczesne komputery. Mimo to prognoza pogody nigdy nie jest w 100% trafna. Mimo tych wszystkich zaawansowanych technik meteorolodzy nie są w stanie ze 100% pewnością jaka będzie jutro, dajmy na to pogoda w Warszawie. Oto fenomen niedającej się ujarzmić siły natury.

Jaka jest przyszłość meteorologii? AJ Jain, autor bloga freshaj.com, wskazuje na trzy zasadnicze trendy, które jego zdaniem zdominują przyszłość prognozowania pogody. Pierwsza sprawa to modelowanie pogody. Autor wierzy, że rosnąca zmienność i gwałtowność zjawisk atmosferycznych z jednej strony, a próba zabezpieczenia się przed nimi z drugiej, doprowadzą na wzrost popytu na usługi modelowania, szczególnie wśród firm ubezpieczeniowych. Nie bez znaczenie jest tu też fakt rosnącej popularności odnawialnych źródeł energii, których efektywność jest w dużej mierze zależna właśnie od pogody.

Kolejna sprawa to derywaty i ubezpieczenia pogodowe. Te narzędzia finansowe jawnie przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka związanego z pogodą. Narzędzia te szczególnie popularne stają się w przypadku gałęzi produkcji bardzo uzależnionych od pogody. Najlepszym przykładem jest tutaj rolnictwo, gdzie już dziś można ubezpieczyć się na wypadek kiepskich zbiorów.

Ostatni istotny element to prywatne prognozy i konsultacje dotyczące pogody. Jak już wcześniej wspominaliśmy zła pogoda to pojęcie bardzo subiektywne, dlatego prywatne firmy co raz częściej sięgają po usługi meteorologów, by ci tworzyli dla nich spersonalizowane prognozy, dostosowane do ich potrzeb. Oczywiści powyżej wymienione kwestie to tylko kilka najwyraźniejszych trendów. Jeżeli komukolwiek nasuwają się jeszcze jakieś refleksje - zapraszamy do dyskusji.

źródło: freshaj.com