10-5-07-caes.jpg

Inspirując się najnowszymi doniesieniami o polskich złożach ropy naftowej przechowywanych pod ziemią, natrafiliśmy na podobny projekt realizowany w USA. Różnica polega przede wszystkim na tym, że nasi zagraniczni koledzy mają pomysł jak przechowywany towar później wyciągnąć. Zamiast ropy naftowej pod ziemię tłoczone są masy powietrza. Na terenie Iowa Stored Energy Park wykorzystuje się farmy wiatrowe do napędzania gigantycznych kompresorów. Powietrze pod ciśnieniem przechowywane będzie do późniejszego użytku. W razie potrzeby proces zostanie odwrócony i wygenerowana zostanie energia. Jest to bardzo śmiała i pierwsza tego typu konstrukcja na świecie. Budowa i badanie mają być ukończone w 2011 roku.