dd.jpg

W listopadzie 2007 roku po raz pierwszy w Polsce była możliwość zwiedzania certyfikowanego domu pasywnego. Dom ten zaprojektowany i zrealizowany (w Smolcu k/Wrocławia) przez biuro projektowe Lipińscy Domy odwiedziło podczas tegorocznych IV Międzynarodowych Dni Domów Pasywnych ponad 1500 osób. Idea mieszkania bez ogrzewania sprawdza się w praktyce również w naszym kraju. Idea domu pasywnego Już 20 lat temu twórcy idei domu pasywnego dr Wolfgang Feist i prof. Bo Adamson postawili sobie za cel tak pomniejszyć straty ciepła budynku, aby prawie nie potrzebował ogrzewania. Pasywne źródła ciepła jak ludzie, urządzenia gospodarstwa domowego i ciepło odzyskiwane z powietrza oraz pasywne zyski ze źródeł naturalnych, energia słoneczna, miały pokrywać dużą część zapotrzebowania na ciepło. Aby to osiągnąć określono standardy wznoszenia budynków pasywnych W 1991 roku wybudowano pierwszy dom pasywny, powstał on w Darmstadt w Niemczech. Przez następne piętnaście lat idea domu pasywnego była konsekwentnie wdrażana, obecnie jest już zrealizowanych kilka tysięcy takich domów. Idea budynków pasywnych stosowana jest z powodzeniem również w realizacjach domów wielorodzinnych i obiektów usługowych. W 1996 utworzony został Instytut Domów Pasywnych w Darmstadt. Działa on pod kierownictwem dr Wolfganga Feista jako niezależna jednostka badawcza. Naukowcy z różnych dziedzin opracowują wysokowydajne rozwiązania oszczędności energii w budownictwie, pomagają również we wdrażaniu idei domów pasywnych. Zajmują się optymalizacją komponentów do ich realizacji. Instytut organizuje konferencje, szkolenia i targi z zakresu budownictwa pasywnego. Idea domu pasywnego zyskuje coraz większą liczbę zwolenników. W pierwszej konferencji zorganizowanej w Darmstadt w 1996 roku, wzięło udział kilkuset zapaleńców i sceptyków nowej idei. W tegorocznej konferencji Domów Pasywnych w Bregenz uczestniczyli naukowcy z całego świata. Domy pasywne budowane są już w USA, Chinach, Rosji. Oczywiście najwięcej realizacji jest w Niemczech, gdzie idea powstała. Na corocznych targach budownictwa pasywnego można zapoznać się z ofertą materiałowo- technologiczną. Swoje produkty tworzone z myślą o zastosowaniach w domach pasywnych przedstawiają duże firmy produkujące materiały budowlane jak również zapaleńcy-wynalazcy, którzy tworzą systemy wznoszenia budynków pasywnych. Dom pasywny można zrealizować stosując różne technologie i komponenty. Wraz ze wzrostem cen energii ideą domów pasywnych interesuje się coraz więcej prywatnych inwestorów. Świadomość oszczędności kosztów jak również komfortu zamieszkania w domu pasywnym jest wyższa. Instytut Domów Pasywnych w Darmstadt organizuje corocznie w listopadzie tzw. dni otwarte zrealizowanych obiektów. Jest to możliwość przekonania się o jakości uzyskanego klimatu zamieszkania w domu pasywnym i bezpośrednich rozmów z inwestorami. Charakterystyczne jest zadowolenie mieszkańców z klimatu uzyskanego w domu, jak również radość z minimalnych rachunków za ogrzewanie. Dom pasywny zużywa przy zwykłym użytkowaniu nie więcej jak ok. 1,5 litra oleju opałowego lub1,5 m3 gazu (15 kWh) na m2 powierzchni mieszkalnej w ciągu roku, co daje około 90 % oszczędności w stosunku do średniego zapotrzebowania na ciepło domów istniejących i jest to jednocześnie cztery razy mniej niż potrzebuje dom niskoenergetyczny (50-70 kWh/m2 na rok). Dom taki charakteryzuje się przede wszystkim wybitną izolacyjnością cieplną, optymalizacją pasywnych zysków z energii słonecznej, kontrolowaniem wentylacji z systemem odzysku ciepła. Do końcowego bilansu ważna jest wzajemna korelacja pozyskiwania i oddawania ciepła. Oddawanie ciepła zachodzi poprzez wentylację i transmisje (straty ciepła poprzez ściany, okna, dachy). Pozyskiwanie ciepła odbywa się poprzez tzw: zyski wewnętrzne (ciepło ludzi, zwierząt, urządzeń gospodarstwa domowego itp.), pasywne pozyskiwanie energii słonecznej poprzez przeszklenia południowych fasad, oraz odzysk ciepła z wentylacji poprzez zastosowanie wymienników w instalacjach. W domach o niedostatecznej izolacyjności straty transmisyjne są tak duże, ze zyski słoneczne i wewnętrzne są całkowicie pomijane. W domu pasywnym natomiast pasywne zyski solarne są optymalizowane poprzez południowe okna, straty transmisyjne zaś drastycznie zredukowane poprzez wybitną izolację cieplną i kompaktowa formę domu. Straty ciepła wentylowanego kompensowane są poprzez wymienniki ciepła. dd2.jpg Projekt Architektura pierwszego w Polsce certyfikowanego domu pasywnego nawiązuje do archetypu domu jednorodzinnego. Prosta zwarta bryła założona na rzucie prostokąta o stromym dwuspadowym dachu doskonale wpisuje się w polski krajobraz zurbanizowany. Proporcje dachu i ścian zbliżone zostały do tych występujących w tradycyjnych domach. Jedynym elementem wzbogacającym bryłę domu jest trójkątna lukarna na elewacji frontowej z oknem doświetlającym łazienkę. Ukształtowanie otworów okiennych zostało podporządkowane wymogom energetycznym. Maksymalizację solarnych zysków ciepła osiągnięto dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu okien na fasadach domu. Duże okna na południowej elewacji domu obok zapewnienia zysków energetycznych od promieniowania słonecznego nadały nowoczesny posmak architekturze domu wzmocniony dodatkowo centralnie umieszczonym kolektorem słonecznym na połaci dachu. Na pozostałych ścianach wielkość okien jest tak dobrana, aby zapewnić wymagania zgodne z polskimi normami ilość światła naturalnego a jednocześnie ograniczyć do minimum straty ciepła. Celowo zrezygnowano z zamknięcia fasady północnej, doprowadziłoby to do znacznego pogorszenia architektury domu i zmniejszenia jego atrakcyjności. Funkcję rozwiązano w sposób zbliżony do tradycyjnej jednak z elementami innowacyjnymi narzuconymi choćby przez duże przeszklone płaszczyzny stanowiące ściany jadalni i pokoju dziennego. Dom przeznaczony jest dla czteroosobowej rodziny, ewentualnie dla rodziny wielopokoleniowej. Jest tu miejsce na prace w domu, pokój hobby. Strefę ogólnego użytkowania tworzy pokój dzienny z antresolą. Duża przeszklona południowa fasada powoduje optyczne powiększenie wnętrzna. Dom mimo stosunkowo niedużej powierzchni (pow.użytkowa 131,4m2) jest bardzo przestronny. Kuchnia połączona z jadalną posiada pomieszczenie gospodarcze, w którym umieszczone jest urządzenie zastępujące tradycyjne medium grzewcze. Ażurowe schody prowadzą na poddasze gdzie są dwa pokoje dzieci z tarasem nad garażem, duża sypialnia rodziców z garderobą, dobrze wyposażona, widna łazienka. Antresola doskonale spaja wnętrze domu. Projekt i konstrukcja zapewnia maksymalne ograniczenie strat ciepła, przy jednoczesnym pozyskaniu jak największej ilości ciepła od słońca. Kompaktowy charakter budynku potwierdza współczynnik A/V wynoszący 0,75, a dostawiony od strony zachodniej garaż o niezależnej konstrukcji pełni dodatkowo rolę bufora ciepła. Projekt uzyskał certyfikat energetyczny wydany przez Instytut Budynków Pasywnych przy Narodowej Agencji Poszanowania Energii gdzie wyliczone zapotrzebowanie domu na ciepło przy założeniu idealnego posadowienia budynku względem stron świata wynosi 13,7 kWh/m2rok. dd4.jpg Technologia. Prace projektowo-koncepcyjne nad doborem materiałów i technologii niezbędnych do realizacji domu pasywnego trwały ponad pół roku. Przeprowadzono analizę rynku pod kątem dostępności i jakości materiałów. W oparciu o dostępne na naszym rynku produkty zespół specjalistów z biura projektowego Lipińscy Domy przy współpracy z Instytutem Budynków Pasywnych przy NAPE opracował nowatorskie technologiczne rozwiązanie umożliwiające wzniesienie w Polsce domu pasywnego zgodnego z założeniami PHI z Darmstadt. Zdecydowano się na rozwiązania proste, powszechnie w Polsce akceptowane, dobre jakościowo i przystępne cenowo. Konstrukcja przegród zewnętrznych domu jest podporządkowana maksymalnemu ograniczeniu strat ciepła przez przenikanie. W standardowych wytycznych konstrukcyjnych dla domów pasywnych jest warunek mówiący, że wartość współczynnika przenikania ciepła U ścian zewnętrznych, podłóg, stropów i dachu nie może przekraczać 0,15 W/m2K. Podczas prac projektowych okazało się jednak, że w warunkach klimatycznych, jakie są w okolicach Wrocławia, dom osiągnie standard pasywny, gdy średni współczynnik U przegród zewnętrznych wyniesie ok.0,1 W/m2K. Uzyskanie tak niskiego współczynnika wymusiło konieczność zastosowania warstw izolacji o grubości 30-44 cm i bardzo dobrych materiałów izolacyjnych. Fundamenty to tradycyjne w Polsce ławy fundamentowe, na których postawione zostały ściany fundamentowe wychodzące nad grunt. Starannie opracowano izolacje termiczną fundamentów i płyty podłogowej opartej na ścianach fundamentowych. Jednak nawet najlepiej zaizolowane przegrody zewnętrzne nie zapewnią osiągnięcia standardu pasywnego, jeśli nie wyeliminuje się z konstrukcji domu mostków termicznych. Mostki termiczne powstające w miejscach pocienienia lub przerwania warstwy izolacji oraz niejednorodności konstrukcji przegrody muszą być bezwzględnie eliminowane z budynków pasywnych. Bardzo ważne jest zachowanie ciągłości warstwy izolacyjnej w przegrodach zewnętrznych i na ich połączeniach. W opracowanym projekcie udało się zrealizować niemal wszędzie. Jedynym miejscem gdzie nie można było zapewnić ciągłości warstwy izolacji, są ściany fundamentowe. W celu zredukowaniu pionowego mostka termicznego wychładzającego mury domu zastosowano cokołowe pustaki izolacyjne Isomur firmy Jordahl & Pfeifer. Polacy są ogromnie przywiązani do technologii murowanych. Ze względu na przygotowanie oferty jako ?pasywny dom gotowy? zastosowano prefabrykaty. Dla inwestorów indywidualnych projekt jest opracowany w technologii cegły silikatowej Silka. Technologia ścian prefabrykowanych z keramzytobetonu jest dobrym kompromisem. Dodatkowe jego barwienie przez producenta na kolor ceglany podkreśla, że jest to materiał ceramiczny. To ważne w kraju gdzie ludzie są zrażeni do wielkiej płyty. Atutem tej technologii szczególnie istotnym w budownictwie pasywnym jest duża masa akumulacyjna prefabrykatów keramzytobetonowych. Ilość solarnych zysków ciepła pozyskiwanych przez dom pasywny nie zawsze pokrywa się z jego aktualnym zapotrzebowaniem na ciepło, dlatego może dojść do przegrzania budynku. Aby temu zapobiec należy magazynować zyski ciepła, a następnie uwalniać je w momencie spadku temperatury w budynku. Najprostszym sposobem magazynowania ciepła jest akumulacja bezpośrednia w masywnej konstrukcji budynku. Jej prawidłowe wykorzystanie wpływa korzystnie na komfort użytkowania domu pasywnego i jego bilans energetyczny. Do ocieplenia budynku wybrano unikalny srebrnoszary styropian Platinum Plus Termo Organiki. To obecnie najcieplejszy styropian na rynku polskim. Płyty uszlachetnione są kompozycją grafitu, który poprawia ich właściwości izolacyjne. Styropian ten produkowany jest na bazie innowacyjnego surowca Neopor firmy BASF. Współczynnik przewodzenia ciepła jest rekordowy ??0,031 W/mK. Stolarka okienna i drzwiową to produkty certyfikowanego systemu do domów pasywnych Clima Design firmy REHAU. Zaprojektowano wentylację mechaniczna z odzyskiem ciepła. Dodatkowo, aby polepszyć sprawność urządzeń wentylacyjnych zastosowano wymiennik gruntowy: sprawdzony w domach pasywnych i energooszczędnych instalację Awadukt Thermo REHAU. Jednostką grzewczą jest Vitotres 343 firmy Viessmann. To kompaktowe urządzenie ma zintegrowaną nawiewno-wywiewną centralę wentylacyjną z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła. dd3.jpg Realizacja Dom powstał na pięknym terenie, wśród nowo realizowanych domów jednorodzinnych w Smolcu koło Wrocławia. Orientacja budynku różni się nieznacznie od założeń projektowych. Elewacja ogrodowa o dużej powierzchni przeszklonej jest zorientowana na południowy-zachód, a nie na południe. Różnica ta została uwzględniona w obliczeniach energetycznych, które potwierdziły, że również dla takiej orientacji dom osiągnie standard pasywny. Realizacja rozpoczęła się w lipcu 2006 roku od ułożenia gruntowego wymiennika ciepła. Rury ułożone zostały poniżej granicy przemarzania na głębokości 1,5-2.0 m. Gruntowy wymiennik ciepła ma zapewnić, że w miesiącach zimowych temperatura powietrza, które będzie dostawało się do budynku nie będzie spadać poniżej zera. W gorącym lecie zaś powietrze przechodzące przez gruntowy wymiennik ciepła zostaje w gruncie schłodzone do przyjemnych w odczuciach temperatur. W sierpniu 2006 roku przeszkolona ekipa wykonała prace gruntowe, fundamenty, płytę żelbetową posadzki. Dobre zaprojektowanie i wykonanie izolacji przegród stykających się z gruntem jest bardzo ważne. Dom nie jest podpiwniczony, co znacznie uprościło konstrukcję budynku. Płyta żelbetowa została zaizolowana 30 cm warstwą styropianu odpornego na działanie wody o bardzo dobrych parametrach izolacyjnych (współczynnik przewodzenia ciepła ?= 0,035 W/mK, dodatkowo ułożona została opaska wokół budynku. Pozwoliło to na uzyskanie przez posadzkę na gruncie współczynnika U=0,11 W/m2K. Po wykonaniu płyty żelbetowej w ciągu kilku dni nastąpił montaż ścian zewnętrznych. Technologia prefabrykowana z keramzytobetonu Praefa pozwoliła na szybkie wzniesienie ścian zewnętrznych. Poprzez dodatkową izolacje styropianem uzyskane zostały przegrody zewnętrzne o współczynniku przenikania Uo=0,10 W/m2K. Zaletą technologii prefabrykowanej jest niewielka grubość konstrukcji nośnej wynosząca 15 cm. Ma to szczególne znaczenie dla grubości całej ściany zaizolowanej 30 cm warstwa izolacji. Zastosowanie cienkiej ściany nośnej pozwoliło na uniknięcie ?efektu bunkra?, który może wystąpić w domach pasywnych. Więźba dachowa wykonana została w sposób tradycyjny. Przystąpiono do ocieplenia budynku, montażu stolarki i uszczelnień. Prace te zajęły cztery miesiące. Pomiędzy krokwiami ułożona została warstwa 20 cm specjalnego samonośnego styropianu wzbogaconego grafitem o współczynniku przewodzenia ciepła ? =0,033 W/mK, pod krokwiami podbito płyty 10 cm styropianu a nad krokwiami na warstwie płyt OSB ułożone zostały panele styropianowe gr. 15cm wytłoczone pod krycie dachówką bez dodatkowych łat. Łączna warstwa izolacji dachu to 45cm. Dzięki zastosowaniu trójwarstwowego systemu izolacji, współczynnik przenikania ciepła dachu osiągnął wartość U=0,08 W/m2K, co ma szczególne znaczenie, gdyż straty ciepła przez dach mogą mieć znaczny udział w bilansie energetycznym budynku. Okna wykonano z profili Clima Design firmy REHAU o współczynniku przenikania ciepła U=0,7 W/m2K. System ten posiada certyfikat Instytutu Domów Pasywnych Darmstadt jako wskazany do realizacji budynków pasywnych. Unikalna konstrukcja profili zapewnia doskonałe parametry cieplne jak również zapewnia wymaganą szczelność. Jest to szczególnie istotne w przypadku drzwi wejściowych. Zastosowane drzwi firmy REHAU o współczynniku U=0,8 W/m2K doskonale spełniają wymagania domów pasywnych odnośnie izolacyjności cieplnej i szczelności na przenikanie powietrza. Szyby posiadają również bardzo dobre parametry. Zastosowany został zestawy szyb zespolonych firmy Insoglas, Guardian o współczynniku przenikania ciepła U=0,6 W/m2K. Osiągnięcie tak dobrych parametrów termicznych było możliwe dzięki naniesieniu powłok niskoemisyjnych i wypełnieniu przestrzeni między szybowych argonem. Współczynnik g całkowitej przepuszczalności promieniowania słonecznego jest równy 0,52. Zastosowanie tak nowoczesnej stolarki okiennej pozwoliło na uzyskanie średniego współczynnika U dla wszystkich okien wynoszącego 0,72 W/m2K. Do uszczelnień budynku wykorzystane zostały specjalistyczne taśmy firmy Soudal. Bardzo ważne w realizacji domu pasywnego jest zachowanie szczelności. Skuteczność wszystkich zastosowanych w domu pasywnym rozwiązań zmierzających do ograniczenia niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego została sprawdzona za pomocą testu ciśnieniowego. Uzyskany został rewelacyjny wynik n50 = 0,3 1/h. Zastosowanie kompleksowych rozwiązań w odniesieniu do architektury i konstrukcji domu pozwoliło na radykalne zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło tego budynku. Dom, po przeprowadzonej ocenie energetycznej i spełnieniu wszystkich wymogów stawianych obiektom pasywnym, uzyskał certyfikat PHI z Darmstadt. Uroczyste wręczenie certyfikatu odbyło się na tegorocznej konferencji domów pasywnych 11 Passivhaustagung 2007 w Bregenz, gdzie dom został zaprezentowany jako pierwszy obiekt pasywny wzniesiony w Europie środkowo-wschodnej. Jest pierwszym certyfikowanym domem pasywnym w Polsce. Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania domu zrealizowanego w Smolcu koło Wrocławia w standardowym sezonie grzewczym wynosi 15 Kwh/m2a. Ten sam obiekt wybudowany zgodnie z obowiązującymi w Polsce nomami będzie zużywał 123 kWh/m2a, czyli ponad 8-krotnie więcej.