Parducci Wine Cellars przeszła na zasilanie swojej wytwórni win w 100% energią słoneczną i wiatrową. Firma wszystkie swoje potrzeby energetyczne zaspokaja niezanieczyszczającymi środowiska naturalnego, odnawialnymi źródłami energii, uzupełniając zainstalowane w zakładzie baterie słoneczne systemem wykorzystującym energię wiatrową, który uzyskał certyfikat Green-E. Zakupiony został od Bonneville Environmental Foundation. Parducci twierdzi, że przejście na ekologiczne źródła energii odpowiada usunięciu z dróg 172 samochodów na okres jednego roku lub zasadzeniu 242 akrów lasu.