Transmisja strumieniowa jest to sposób przesyłania danych multimedialnych w sieci, co umożliwia bezpośrednie odtwarzanie na komputerze, czy innym urządzeniu z dostępem do internetu, materiału audiowizualnego znajdującego się na serwerze. Transmitowane dane, dzięki specjalnym serwerom strumieniowym, odtwarzane są przez oprogramowanie klienckie, w miarę ich dostarczania, nie pozostawiając swojej kopii na dysku, a więc bez konieczności ściągania plików. Metoda ta jest najbardziej optymalna dla niewielkich plików audiowizualnych, zachowując perfekcyjną jakość odbioru, w czasie rzeczywistym, jak również na ?życzenie?, co nie wymaga podłączenia do sieci. To właśnie dzięki strumieniowaniu w czasie rzeczywistym stało się możliwe uruchamianie w internecie programów telewizyjnych i radiostacji internetowych oraz przekazów ze ?zwykłych? stacji w sieci. Najczęściej przesyłane w postaci mediów strumieniowych dane to dźwięk (np. radio internetowe), obraz (np. telewizja internetowa) oraz dodatkowe dane opisowe, np. napisy do filmów albo nazwy piosenek. Takimi właśnie rozwiązaniami zainteresowali się i zajęli twórcy projektu AudioFon, który w 2010 roku otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. AudioFon, wykorzystując transmisję strumieniową, utworzył, z wykorzystaniem zasięgu sieci GSM, platformę umożliwiającą zintegrowanie treści zróżnicowanego charakteru, takich jak przekaz muzyczny, materiały informacyjne, treści promocyjne. A jak to wygląda od ?kuchni?? Fizycznie w skład platformy wchodzi cała farma serwerów internetowych z oprogramowaniem i zestaw aplikacji klienckich na różne urządzenia, w tym także na telefony komórkowe. Serwery zajmują się pobieraniem, przechowywaniem i przetwarzaniem treści audio, a także prowadzą rozliczenia z partnerami i odbiorcami usługi. Oczywiście, niejako przy okazji, udostępniają też rozmaite strony WWW, służące celom informacyjnym oraz umożliwiające dostęp do zasobów audio i przechowujące konta i profile użytkowników indywidualnych. Słuchacze kierowani są na strony internetowe, z których mogą pobrać aplikację kliencką (np. na swój telefon komórkowy). Dzięki zaawansowanej technologii kompresji dźwięku użytkownik nie musi spełniać restrykcyjnych wymagań technicznych, związanych z warunkami transmisji poprzez sieć. By uzyskać bardzo wysoką jakość dźwięku (lepszą, niż radio FM) nie jest już potrzebny szerokopasmowy dostęp do internetu (np. WiFi w domu lub w pracy, ewentualnie UMTS w podróży), wystarczy bowiem najprostsza forma transmisji danych (choćby GPRS), dostępna wszędzie tam, gdzie działa sieć telefonii komórkowej GSM. Aplikacja kliencka działa na większości smartfonów, wyprodukowanych w ostatnich 3 latach, a więc rozwój produktu jest spójny z duchem czasu oraz zapotrzebowaniem na innowacyjne rozwiązania. Projekt zakończy się w kwietniu 2011 roku i wtedy będziemy mogli sprawdzić, czy jego misję - opracowanie i wprowadzenie na rynek nowej e-usługi, udostępniającej kompletną multimedialną ofertę na urządzenia mobilne oraz na potrzeby domowego centrum rozrywki ? udało się wprowadzić w życie i czy spotkała się ona z gorącym przyjęciem zarówno przez instytucje jak i klientów indywidualnych.