Koalicji 4 organizacji pozarządowych udało się przekonać polski rząd do objęcia ochroną 8 nowych obszarów w ramach sieci Natura 2000, w polskich Karpatach. Bezpośrednią inspiracją dla rządu był przygotowany m.in przez WWF raport: "Propozycja optymalnej sieci obszarów Natura 2000 w Polsce - tzw. "Shadow List"". W dniach 30-31 maja w Kranjskiej Gorze (Słowenia) odbyło się I Seminarium Biogeograficzne dla nowych krajów członkowskich UE regionu alpejskiego. Podczas spotkania zorganizowanego przez Komisję Europejską i Europejski Ośrodek Tematyczny dokonano oceny propozycji złożonych przez nowe kraje członkowskie UE dotyczących sieci Natura 2000, obejmujących region alpejski. Przed rozpoczęciem seminarium propozycja polskiego rządu była bardzo ograniczona, w stosunku do innych krajów UE i obejmowała zaledwie 25,34% powierzchni polskiej części regionu alpejskiego. Słowenia, dla porównania zgłosiła 55% powierzchni regionu alpejskiego położonego na jej terytorium.  Tuż przed seminarium, nieoczekiwanie polski rząd zgłosił pod ochronę osiem nowych obszarów w tym Beskid Śląski, Beskid Żywiecki, Ostoja Popradzka, Gorce, Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego, Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego, Kościół w Górkach, Kościół w Radziechowych. WWF wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi już od ponad roku postulował o objęcie ochroną tych terenów w ramach sieci Natura 2000. Badania dotyczące tych terenów WWF opublikowało w Shadow List i to one właśnie stały się podstawą dla tej decyzji rządu. Dyskusja przedstawicieli rządu z reprezentantem polskich NGOs podczas seminarium była tak owocna, że doprowadziła do włączenia do sieci jeszcze dwóch obszarów z Shadow List : Ostoi Jaśliskiej i Gór Słonnych i jednego z dodatkowych obszarów zaproponowanych przez Koalicje - Łąk Nadmagurskich. www.wwf.pl Zobacz także: organizacje pozarządowe