Portugalia wykorzystała swoje doskonałe położenie geograficzne i uruchomiła największą na świecie instalację solarną. 52 000 modułów fotowoltaicznych zainstalowanych na powierzchni 60 ha zlokalizowano w okolicach miasta Serpa na południowym wschodzie kraju. Pomysł na stworzenie parku słonecznego powstał w kwietniu 2006 roku z inicjatywy firm GE Energy Financial Services, PowerLight Corporation oraz Catavento Lda. Na olbrzymim terenie ustawiono kolektory pobierające energię z promieni słonecznych, która wystarczy dla 8 tysięcy gospodarstw domowych. Koszt tej inwestycji zamknął się w kwocie 60 milionów euro. Park słoneczny w Serpa będzie jednak krótko cieszył się statusem największej instalacji solarnej na świecie, bowiem już teraz zapowiedziano budowę jeszcze większej elektrowni w Australii, wykorzystującej alternatywne źródła energii.