Najnowszy iPod Nano jest nie tylko najcieńszym ze wszystkich dotychczasowych iPodów, ale także najbardziej "zielonym".. i nie chodzi nam bynajmniej o jego jaskrawy zielony kolor. Szkło użyte do produkcji tych nowych Nano jest wolne od arsenu, a sam odtwarzacz nie zawiera ani rtęci, ani szkodliwych cząsteczek PVC i BRF; daje się też w dużej mierze recyklingować.