Pisaliśmy już wielokrotnie o domach pasywnych i energooszczędnym budownictwie, ale dziś zagłębimy się w temat bardziej szczegółowo. Zbudować dom energooszczędny to nic prostego, zapewniam Was! Zdawaliście sobie sprawę, że istnieją osobne przepisy dotyczące np. wymaganej wartości wskaźnika charakterystyki energetycznej? Pewnie niektórzy z Was tak.. a wiedzieliście, że tego typu przepisy obowiązują już od ponad ćwierćwiecza? W naszych nieustających poszukiwaniach natrafiliśmy na bardzo ciekawy artykuł pt. Ewolucja wymagań energooszczędności budynków. Znajdziecie tam całe mnóstwo informacji o budownictwie energooszczędnym. Jak czytamy w artykule dr inż. Roberta Geryło "konieczność ustanowienia pierwszych wymagań energetycznych w krajach europejskich pojawiła się w ostatnim ćwierćwieczu dwudziestego wieku i była konsekwencją ówczesnych kryzysów energetycznych i znaczącego, trwającego do dzisiaj, wzrostu cen na rynku surowców energetycznych." Przez długi czas warunkiem energooszczędnego budownictwa było określenie w przepisach maksymalnej wartości współczynnika przenikania ścian lub stropu domu. Polska została podzielona na 5 stref klimatycznym a współczynniki wahały się w zależności od położenia w konkretnej strefie. We wspomnianym artykule możecie znaleźć konkretne wzory według których wyliczano te współczynniki już od 1949 roku. Oto tabela przedstawiająca zmianę wskaźników w polskich przepisach na przestrzeni lat: Cytując dalej autora artykułu "Dla inwestora lub właściciela nieruchomości najprostszym i najbardziej czytelnym wskaźnikiem jakości energetycznej budynku są koszty jego eksploatacyjnej energochłonności, które wynikają z jego charakterystyki energetycznej, czyli rzeczywiście zużywanej energii w zakresie jego ogrzewania, wentylacji, ewentualnego chłodzenia, przygotowania ciepłej wody oraz oświetlenia pomieszczeń." Jednym słowem - najlepszym sprawdzianem energooszczędności domu są rachunki! Im więcej wydajemy na ogrzewanie/chłodzenie itp. tym nasz dom jest mniej energooszczędny. Jako, że w krajach o klimacie zbliżonym do Polski największy udział w kosztach energetycznych budynku ma ogrzewanie, dlatego stosuje się przelicznik użytej energii na metr sześcienny domu. Po prostej kalkulacji jesteśmy w stanie wyliczyć koszt ogrzania jednego metra kwadratowego domu. Poniżej możecie zaobserwować jaka jest różnica w przypadku domu nieszczelnego i domu energooszczędnego: Dom w głębi oddaje dużo ciepła, podczas gdy zbudowane zgodnie z zasadami energooszczędności dom po prawej nie oddaje ciepła prawie w ogóle. W dalszej części artkułu znajdziemy obecnie obowiązujęce dyrektywy i przepisy regulujące charakterystykę energetyczną budynku. Autor wskazuje także zestawy przepisów z jakie występują w UE, ponieważ w różnych krajach do tego samego celu (energooszczędnego budowania) można dojść różnymi metodami, uwarunkowując różne wskaźniki. Wyróżniono także kilka głównych celów i kierunków działań w celu uzyskania korzystnych charakterystyk energetycznych budynków. Informacji pobieżnych na temat budownictwa energooszczędnego jest w Internecie mnóstwo, dobrze wiedzieć, że osoby bliżej zaintresowane tematem znajdą także informacje dużo bardziej szczegółowe, odpowiadające na szereg ważnych pytań