7-14-07-solar_cell.jpg

Grupa koreańskich badaczy stworzyła tańszą komórkę na baterie słoneczne, która może pomóc zredukować nasze uzależnienie od paliw mineralnych. Odkrycie to może przyczynić się do uczynienia Korei leaderem w przemyśle alternatywnej energii, tym bardziej, iż zespół zamierza podwoić wydajność otrzymywaną ze źródła słonecznego i upowszechnić tą technologię do 2012 roku. Przewodniczący projektu Lee Kwang-hee z Instytutu Nauki i Technologii Gwangju stworzył, wraz z Alanem Heegerem z Uniwersytetu Kalifornijskiego, plastikową komórkę słoneczną z 6.5% wydajnością. Taki poziom wydajności jest wystarczająco wysoki dla skomercjalizowania produktów, tak wysoce, iż odkrycie to zostało opisane w jednym z najbardziej prestiżowych akademickich czasopism naukowych. Koszty istniejących komórek na baterie słoneczne, których wytworzenie wymaga użycia silikonowych półprzewodników, do wytworzenia 1 watt elektryczności wynoszą 2.30$, co jest trzy do dziesięciu razy wyższym kosztem niż wytworzenie termalnej czy wodnej mocy. Jeden Watt nowej plastikowej komórki na baterie słoneczną kosztuje natomiast tylko 10 centów. Profesor Lee stwierdził, iż wydajność przekształcania energii słonecznej na elektryczność powinna być przynajmniej 7% aby móc ja upowszechnić. Wielu zagranicznych naukowców nie zdołało rozwinąć jej jednak w stopniu większym niż 5%. Dlatego też koreańscy badacze planują zwiększyć efektywność do 15%, po czym będzie możliwe opanowanie rynku tą technologią.