MRI to w skrócie rezonans magnetyczny głowy - jedno z najnowocześniejszych narzędzi diagnostycznych. Rezonans umożliwia dokładne obrazowanie struktur wewnętrznych ludzkiego ciała - mózgu, naczyń oraz nerwów. Badanie MRI ma wiele zalet, z czego największą z nich jest znaczna przewaga nad tomografią komputerową oraz rentgenem. Rezonans można wykonywać tak często, jak wymaga tego stan pacjenta. Nie występuje tu ryzyko napromieniowania jak w przypadku promieni Roentgena. Działanie MRI jest wykonywane zawsze wtedy, gdy potrzebna jest najbardziej dokładna diagnostyka wnętrza czaszki. Badanie jest oparte o falę radiową oraz promieniowanie elektromagnetyczne, które są całkowicie nieszkodliwe dla człowieka (w odpowiedniej częstotliwości). Jeżeli badanie zostanie poprzedzone przyjęciem przez pacjenta kontrastu, wówczas otrzymamy jeszcze większą dokładność obrazu. Przewaga MRI Tomografia komputerowa opiera się na promieniach rentgenowskich, dzięki czemu możemy uzyskać wyraźny obraz kości, jednak miękkie struktury (nerwy, mózg, naczynia) nie są widoczne na skanach. W przypadku MRI najlepiej widoczne są właśnie tkanki miękkie. Kiedy warto wykonać badanie MRI jest badaniem, którego nie wykonuje się standardowo. Lekarz kieruje na rezonans głowy, kiedy zawodzą inne sposoby lub potrzebna jest bardziej precyzyjna diagnostyka. Skierowania możesz się spodziewać gdy: -wykonana wcześniej tomografia komputerowa nie dostarcza wystarczających informacji i nie rozwiewa wątpliwości lekarza, -jeżeli istnieje podejrzenie tworzenia się zmian w pniu mózgu lub w samym mózgu, -lekarz podejrzewa degenerację tkanki mózgowej lub zwyrodnienia w tkance nerwowej, -zachodzi potrzeba monitorowania wykrytych już zmian lub procesów regeneracyjnych (np. po operacji), -pojawiają się problemy z hormonami, które wskazują na zaburzenie pracy przysadki mózgowej, -zachodzi konieczność dokładnego przebadania struktur gałek ocznych, -jesteś rodzicem dziecka, które cierpi na wady rozwojowe układu nerwowego.