Jeśli uprawa roślin ma przynosić rezultaty, z pewnością konieczna jest odpowiednia wentylacja. Najbardziej istotny jest dwutlenek węgla, który jest podstawowym czynnikiem pokarmowym. Wykorzystywany jest przez rośliny w fotosyntezie. Dzięki odpowiedniemu systemowi wentylacji, jesteśmy w stanie dodatkowo zadbać o odpowiednią temperaturę dla wzrostu roślin. Dodatkowo możemy kontrolować także wilgotność podłoża, która jest niezwykle istotna do prawidłowego rozrostu naszych roślin.

Otwory wentylacyjne w growboxie - gdzie powinny się znajdować?

Już w najmłodszych latach na lekcji chemii dowiedzieliśmy się, że ciepły gaz unosi się do góry, natomiast chłodny opada na dół. Dlatego otwory wentylacyjne powinny znajdować się zarówno na górze, jak i na dole growboxa, a ich wielkość jest zależna od kilku czynników, do których możemy zaliczyć chociażby wielkość naszej uprawy, a także wielkość growboxa. Otwór u podstawy będzie dostarczał świeże powietrze, natomiast ten na szczycie będzie usuwał ciepłe i wilgotne powietrze.

Skuteczna wentylacja mechaniczna.

Jaka wentylacja w growboxie?Niestety często wentylacja pasywna jest zdecydowanie niewystarczająca. W tym celu niezbędne okażą się wentylatory do growboxa (dostępne np. na stronie: https://www.top-growshop.pl/pol_m_Wentylacja-i-filtracja-powietrza_Wentylatory-286.html). Do wyboru mamy wentylatory kanałowe i promieniowe. W tym przypadku najważniejsza jest wydajność, która wyrażona jest w metrach sześciennych przepompowanego powietrza. Skuteczną wentylacją dla potrzeb uprawy roślin możemy nazwać wtedy, gdy całe powietrze w pomieszczeniu może zostać wymienione w ciągu około 5 minut. Jeśli chodzi o obliczenie wymaganej wydajności- nic prostszego. Należy obliczyć objętość growboxa (długość x szerokość x wysokość), a następnie ją pomnożyć przez 12 (60 minut/ 5 minut = 12). Taką wartość możemy zestawić z tymi przedstawionymi podczas zakupu nowego wentylatora do growboxa. Najczęściej montujemy go przy górnym otworze wentylacyjnym. Istotny jest jego solidny montaż, a także wykluczenie wszelkich drgań i wibracji podczas pracy wentylatora, które przekładają się na hałas.

Czy można pozbyć się zapachów z growboxa?

Większość roślin, a także nawozy wydzielają specyficzny, nieprzyjemny zapach. Nie zawsze chcemy go czuć. Wówczas skutecznym sposobem może być zamontowanie filtra węglowego, który w przypadku prawidłowego zamontowania i użytkowania umożliwia wyeliminowanie zapachu. Filtr powinien mieć identyczną średnice, co zamontowane wentylatory do growboxa. Co ważne, jego wydajność musi być większa niż wentylatora. Montujemy go za lub przed wentylatorem. Jednakże jeśli istnieje taka możliwość, lepszym wyborem wydaje się być montaż przed wentylatorem, co zwiększy wydajność filtra.