Zajrzyjmy na chwilę na strony Freegreen i oceńmy ich wysiłki zmierzające do wprowadzenia zielonego prefabrykowanego projektu do mas. Ostatnio Lloyd Alter z serwisu treehugger przeprowadził wywiad z Davidem Wax'em z Freegreen i architektem Greg La Vardera których nowoczesne projekty inteligentnego domu można znaleźć na stronie Houseplans.com. Lloyd skupia się na konsumentach którzy postanowili przejść przez proces sbudowania prefabrykowanych domków i bada różne podejścia do projektowania patrząc z perspektywy  Davida i Grega. W wywiadzie autor skupia się na tym aby pokazać widoczne zaleznośći między projektem, jego kosztami i ich finalnym wpływem na konsumentów. Miłej lektury! Wywiad - kliknij + Freegreen + Greg La Vardera