logo-techshow

W co inwestować w niepewnych czasach? Jakie rozwiązania i technologie mają przed sobą pewną przyszłość pomimo obecnego spowolnienia gospodarczego? Na te i inne pytania odpowiedzą organizatorzy i goście drugiej edycji TechShow, które odbędzie się już 12. maja 2009 w poznańskim hotelu Sheraton. Konferencję patronatem objęli m.in.: Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Prezydent Miasta Poznania, Rektorzy: Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Poznańskiej, Prezes Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego. Organizatorem spotkania jest SpeedUp IQbator.

TechShow to konferencja pasjonatów i profesjonalistów: twórców technologii, właścicieli firm i startup-ów, oraz analityków i konsultantów rynku IT z menedżerami, inwestorami i szeroko pojętym otoczeniem biznesu. Działalność SpeedUp IQbator skupia się na umożliwianiu rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych. W ramach TechShow chcemy budować platformę wymiany doświadczeń, promować alternatywne sposoby inwestowania. Chcielibyśmy, aby kolejne edycje TechShow rozwijały się w kierunku doskonałej okazji do budowania konsorcjów inwestycyjnych, które pozwolą na dywersyfikację ryzyka oraz na zwiększenie synergii związanych z dostarczanym know-how. Dla startup-ów będzie to natomiast możliwość pozyskania ciekawych kontaktów i bezpośredniej rozmowyz potencjalnym inwestorem.? mówi Bartłomiej Gola, Prezes SpeedUp IQbator.

Majowe TechShow zogniskowane zostanie wokół aplikacji mobilnych. Jednymz ciekawszych punktów programu będzie dyskusja nt. konwergencji sprzętu i aplikacji. Swoje najnowsze rozwiązania w tym zakresie zaprezentuje również firma Texas Instruments Inc, której jedną z wiodących dziedzin działalności są rozwiązania z zakresu technologii mobilnych. Zaprezentowane zostaną innowacyjne platformy mobilne, zestawione z panelem nt. konwergencji urządzeń i aplikacji mobilnych oraz ciekawą dyskusją nt. standardów w zakresie fotokodów. Zaprezentowane zostaną również zastosowania mobilnych baz danych oraz nowe aplikacje wykorzystujące papier elektroniczny. Istotą prezentacji jest pokazywanie trendów i powstających w ich nurcie tworzonych firm technologicznych, tj. M2Sphere, ITIdea, Legimi oraz doświadczonych graczy jak One-2-One, Orange czy O?Reilly Media Inc. Poza nimi aktywny udział w spotkaniu weźmie kilkadziesiąt startup-ów, które rozwijają te technologie. Planowany jest udział kilkuset osób z całej Polski.

Prezentujemy nowe trendy technologii IT i ich biznesowe zastosowania. Chcemy udowodnić, że cały czas pojawiają się nowe, innowacyjne możliwości i niszowe rynki. Internet i aplikacje mobilne są nieodłączną ich częścią, ale coraz częściej wiodącą rolę pełnią nowe urządzenia i zaawansowane technologicznie usługi. Program pierwszego spotkania zogniskowany był wokół wirtualnej rzeczywistości oraz elektronicznego papieru, teraz przyszła pora na otaczające nas aplikacje mobilne. ? mówi Zbigniew Krzewiński, Menedżer Inwestycyjny Grupy SpeedUp, Organizator TechShow.

Jednym z głównych partnerów tej inicjatywy jest Krajowy Fundusz Kapitałowy. Dzięki wsparciu tej instytucji uczestnikami TechShow będą również grupy inwestorów instytucjonalnych, zainteresowanych wspieraniem firm na wczesnym etapie rozwoju: m.in. przedstawiciele polskich i zagranicznych środowisk aniołów biznesu, funduszy kapitału zalążkowego, funduszy Venture Capital i Private Equity.

Udział w dyskusji nad mobilnymi platformami multimedialnymi potwierdzili mi.in.: ? Leszek Bogdanowicz - ikona polskiego Internetu, twórca sukcesu Wirtualnej Polski, koordynatora i mentora kilkudziesięciu projektów informatycznych dużej skali, wieloletni Dyrektora Ośrodka Mediów Interaktywnych Telewizji Polskiej. ? prof. David Goldberg ? University of Illinois ? Tim O?Reilly ? O?Reilly Media, Inc. ? Sławomir Komiński ? Grupy One-2-One ? Bartosz Jóźwiak ? Kancelaria Sójka and Maciak. ? Wojciech Chmielewski i Filip Kierzek ? Grupa ITIdea ? Mikołaj Małaczyński i Mateusz Fukacz ? przedstawiciele spółki technologicznej Legimi

Konferencję organizuje SpeedUp IQbator Sp. z o.o. ? spółka non-profit, której celem jest inkubowanie najbardziej innowacyjnych technologicznie przedsięwzięć. Grupa SpeedUp należy do nurtu Venture Angels: wynikającego z połączenia dwóch podejść inwestycyjnych: elastyczności aniołów biznesu oraz profesjonalnych procedur funduszy Venture Capital.

Udział w spotkaniu jest otwarty dla wszystkich i bezpłatny. Więcej informacji i rejestracja uczestników na www.techshow.pl