Mouse

Specjaliści z IBM Almaden Research Lab za symulowali działanie połowy mózgu myszy. Program działa na maszynie BlueGene L i działa jak 8,000 neuronów oraz 6,3000 synaps. Działanie aplikacji było tak pamięcio i zasobo żerne, że trwało tylko 10 sekund. Udało się odtworzyć pracę mózgu z prędkością10 razy mniejszą niż dzieje się to w rzeczywistości. Jak widać daleko jeszcze do symulowania pracy mózgu człowieka, ale na pewno jest to kolejny znaczący krok na drodze do sztucznej inteligencji!