21 lutego 2008 miało miejsce uroczyste otwarcie pierwszego miejskiego Punktu Gromadzenia Odpadów Problemowych w Poznaniu. Na ul. 28 Czerwca 1956r. 284 (przy byłym stadionie Lecha) uruchomione zostało GRATOWISKO. Każdy mieszkaniec naszego miasta będzie mógł oddać tam odpady, które ze względu na wielkość bądź szkodliwość dla środowiska nie mogą trafiać do zwykłych pojemników na śmieci. Należą do nich m.in. odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, resztki farb i rozpuszczalników, zużyty olej silnikowy, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory oraz odpady zawierające rtęć. Wzorcem dla poznańskiego GRATOWISKA były punkty funkcjonujące w naszych miasta partnerskich ? Assen oraz Hanover. Punkt wyposażony został w specjalistyczne magazyny na odpady niebezpieczne oraz kontenery na pozostałe odpady. W chwili zebrania odpowiedniej partii transportowej odpady wywożone będą do odzysku lub unieszkodliwienia. gratowisko.jpg GRATOWISKO czynne będzie pięć dni w tygodniu ? od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 oraz w soboty w godzinach od 8.00 do 16.00. Gratowisko powstało w oparciu o znany już wszystkim mieszkańcom Poznania Gratowóz. Teraz jednak każdy będzie mógł oddać w dogodny dla siebie dzień zalegający sprzęt. O otwarciu GRATOWISKA  informuje mieszkańców między innymi mknąca tramwajem ulicami Poznania reklama PGOP oraz ulotka informacyjna dostarczona do mieszkańców domków jednorodzinnych oraz Rad Osiedla.