Czynniki zmiany

Technologia nadzoru wizyjnego jest stale doskonalona, by sprostać wymaganiom użytkowników końcowych dotyczącym:

  • lepszej jakości obrazu,
  • prostszej instalacji i konserwacji,
  • bezpieczniejszej i bardziej niezawodnej technologii,
  • niższych kosztów,
  • zmniejszenia zajmowanej powierzchni,
  • łatwiejszego dostępu,
  • inteligentniejszych systemów zarządzania i analizy danych wideo. W celu sprostania oczekiwaniom nadzór wideo przeszedł w swojej historii kilka zmian technologicznych. Ewolucja technologii Pierwsza poważna zmiana miała miejsce, gdy kamery cyfrowe (DVR) zastąpiły urządzenia VCR, które przez wiele lat jako jedyne umożliwiały nagrywanie i przechowywanie materiałów wideo. Wraz z pojawieniem się sprzętu DVR zniknęła potrzeba częstego wymieniania kaset, poprawiła się jakość obrazu, możliwe stało się także szybsze znajdowanie konkretnej partii materiału. Z upływem czasu sprzęt DVR również ewoluował. Gdy na przykład upowszechniły się sieci IP, między innymi w zastosowaniach biurowych, wzrosło zapotrzebowanie na dostęp do nadzoru wizyjnego z komputerów osobistych podłączonych do sieci. W rezultacie niektórzy producenci wyposażyli urządzenia DVR w złącza sieciowe. Pozwalało to monitorować dane wideo z dowolnego komputera w sieci, a także zdalnie sterować systemem. Dalsze przeszkody Rozwiązania oparte na technologii DVR oferują jednak tylko niektóre z zalet w pełni rozwiniętego cyfrowego systemu sieciowego przesyłu danych wideo. W przypadku sprzętu DVR dane te są wciąż rejestrowane w urządzeniach zamkniętych i nie jest możliwe nagrywanie na urządzeniach znajdujących się poza miejscem instalacji systemu. Trudniej jest także powiększyć system metodą małych kroków, ponieważ dodanie jednej nowej kamery może równie dobrze oznaczać dodanie całego dodatkowego urządzenia DVR. Ponadto polityka własnościowa DVR sprawia, że integracja z szybko rozwijającą się ofertą aplikacji sieciowych oraz zarządzania danymi wideo staje się problemem. Ponieważ system nie bazuje na prawdziwym przesyle danych wideo przez sieć, oczywiście niemożliwe jest dodanie kamer sieciowych, wskutek czego system nie może być uważany za przyszłościowy. Strategia otwarta na przyszłość Podłączony do analogowej kamery CCTV wideo serwer konwertuje strumień wideo do postaci cyfrowej oraz go kompresuje. Następnie cyfrowe wideo jest wysyłane poprzez sieć IP taką jak sieć lokalna lub Internet. W dużej mierze wideo serwery przekształcają analogowe kamery CCTV w kamery sieciowe umożliwiając tym samym ich włączenie w sieciowy system wideo. Wideo serwery dla wielu użytkowników tworzą niezwykle cenne rozwiązania będące wyzwaniem do migracji od analogowych systemów CCTV do sieciowych. Istotne jest to zwłaszcza w instalacjach przedsiębiorstw posiadających ogromne, tradycyjne systemy analogowe, na które poniesiono duże nakłady inwestycyjne wymagających ich zabezpieczenia Zobacz również: świnka skarbonka nagrywarka blue ray nietypowe szklanki