W Wielkiej Brytanii wybudowano dom, który charakteryzuje się zerową emisją szkodliwych sybstancji do środowiska. Dom ten ma stać się standardem w budownictwie na wyspach brytyjskich. W tym dwu sypialnianym domu starty cieplne są o 60% mniejsze niż w standardowym budownictwie. Na dachu leżą panele słoneczne, boiler na biomasę, oraz urządzenia do oszczędzania wody takie jak zbiornik na deszczówkę. Kingspan Off-Site's Lighthouse design to pierwsza konstrukcja, która osiąga poziom szósty w skali "Code for Sustainable Homes" - co oznacza, że dom jest w pełni neutralny dla środowiska i nie emituje spalin węgla do atmosfery (jedna czwarta zanieczyszczeń pochodzi z domów). Dom generuje energię na swoje potrzeby. Podczas wakacji i innych dłuższych wyjazdów energia oddawana jest do elektrowni. Opłaty wynoszą średnio 31 funtów w porównaniu ze średnią krajową 500 funtów. Wszystkie odpadki organiczne używane są powtórnie w boilerze na biomasę. A ile to kosztuje. Twórcy szacują że około 40% więcej niż standardowy dom. Przy oszczędnościach eksploatacyjnych na poziomie 50-200% budowa powinna się szybko zwrócić.

1. Wind catcher, for summer ventilation 2. Solar array at back of house for hot water and electricity 3. High-level of wall insulation 4. Biomass boiler