Miejski system monitoringu wizyjnego jest skutecznym narzędziem w walce z przestępczością i przynosi zadowalające wyniki. Wymiernym efektem wdrożonego już systemu jest m.in.: * spadek przestępczości: w rejonie ronda Kaponiera (niemal do zera), w rejonie Starego Rynku (bójki i pobicia o 40%, przestępstwa narkotykowe o ok. 60%), * ogólny spadek aktów wandalizmu we wszystkich monitorowanych rejonach, * udaremnienie prób wyłudzeń odszkodowań komunikacyjnych, * spadek kradzieży kieszonkowych, * możliwość pozyskania materiału dowodowego w przypadku popełnienia przestępstwa, * wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. raport