Rozwój technologiczny świata sprawia, iż zmienia się forma i sposób przekazywania oraz przetrzymywania informacji. Zwiększa się znaczenie nośników cyfrowych, które dają możliwość gromadzenia ogromnej ilości informacji w jednym miejscu. Jednak oprócz wielu zalet powszechnej cyfryzacji życia ludzkiego, pojawia się także szereg zagrożeń, którym należy skutecznie przeciwdziałać. By właściwie zadbać o bezpieczeństwo gromadzonych informacji, niezbędne jest spełnianie wymogów zawartych w normie ISO 27001. Biorąc pod uwagę, iż wymogi te są bardzo złożone, a ich weryfikacja bardzo trudna, niezbędne było do tej pory zatrudnianie wyspecjalizowanych audytorów. Jednak dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań informatycznych powstał serwis oferujący przedsiębiorcom przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji, w prosty i szybki sposób przy wykorzystaniu Internetu. E-Usługa o nazwie eAudit jest innowacją na skalę międzynarodową, pozwala zredukować cenę audytu bezpieczeństwa informacji, który w tradycyjnej formie może kosztować nawet kilkanaście razy więcej, niż przy wykorzystaniu pionierskiego systemu. Innowacyjność projektu eAudit dostrzegły także instytucje międzynarodowe, w tym Unia Europejska, która zdecydowała dotować go z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Prostota, cena, niezawodność i innowacyjność to cechy, które przemawiają za skorzystaniem z platformy eAudit.