Wiedza na temat bezpiecznego przetwarzania informacji jednoznacznie identyfikujących konkretne osoby jest bardzo potrzebna w niemal każdej firmie. Wielu pracowników zdobywa ją podczas szkoleń stacjonarnych. Dla kogo przede wszystkim są one organizowane?

  • Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji ? czerpią wiedzę, czym jest ochrona danych osobowych ze szkolenia. Dzięki niej wiedzą, jak dostosować funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa do wymogów Ustawy z 29 sierpnia 1997 roku pozwala im na stworzenie systemu ochrony danych w organizacji i opracowanie dokumentacji
  • Specjaliści ds. ochrony danych osobowych ? wynoszą ze szkolenia wiedzę, jak prawidłowo wyodrębnić zbiory danych, które umożliwiają identyfikację osób, oraz które informacje na temat konieczności ochrony danych osobowych wyniesione ze szkolenia koniecznie należy przekazać podlegającym im pracownikom
  • Kadra kierownicza i menadżerowie odpowiedzialni za system ochrony danych w firmie ? zdobywają wiedzę, czy, kiedy i gdzie przedsiębiorstwo powinno zarejestrować zbiory danych i jak prawidłowo zgłosić je do rejestracji. Dowiadują się również, że ochrona danych osobowych i szkolenia jej poświęcone są istotne tak bardzo, że naruszenie przepisów grozi sankcjami prawnymi
  • Pracownicy działu kadr ? na szkoleniach poznają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska w firmie i ich odpowiedniego przetwarzania oraz przechowywania.
  • Pracownicy ds. obsługi klientów ? zaczynając pracę, nie zawsze wiedzą, czym jest ochrona danych osobowych, a szkolenia uświadamiają im, jak ważne jest poprawne przetwarzanie danych. Są też przestrzegani przed popełnieniem przestępstwa przeciwko ochronie informacji.

W szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych mogą wziąć udział wszyscy, którym ta wiedza pomoże w prawidłowym i rzetelnym wypełnianiu zawodowych obowiązków. W tym pracownicy, którzy są zobowiązani do przestrzegania zapisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.