Jeśli chcemy zmierzyć temperaturę powietrza lub ciała, używamy do tego celu klasycznych termometrów. Dla celów przemysłowych, a także w nowoczesnych systemach grzewczych, miejsce zwykłych termometrów zajmują różnego rodzaju mierniki temperatury, czyli urządzenia pozwalające na dokonanie odczytu temperatury konkretnego elementu danego systemu. Miernik temperatury to zatem nic innego jak zaawansowany technicznie termometr elektroniczny, który potrafi wskazać dokładną temperaturę, pokazując jej wartość na wyświetlaczu. Na rynku znaleźć możemy proste mierniki temperatury pozwalające na bieżące kontrolowanie temperatury wybranych przedmiotów lub temperatury poszczególnych elementów złożonych systemów grzewczych lub instalacji przemysłowych, a także nieco bardziej zaawansowane technicznie mierniki z pamięcią. Te ostatnie urządzenia to tzw. rejestratory temperatury, które w automatyczny sposób dokonują pomiaru temperatury w danym miejscu. Wartości te zapisują się w pamięci urządzenia, dzięki czemu możemy w dowolnym momencie do nich wrócić. Tego typu sprzęt przydaje się wielu procesach technologicznych, a jego integracja z innymi urządzeniami elektronicznymi pozwala chociażby na automatyczne sterowanie pracą kotłów lub innych urządzeń grzewczych wykorzystywanych do ogrzewania domów i mieszkań prywatnych, zakładów przemysłowych lub dowolnie innych obiektów. Podsumowując możemy stwierdzić, że miernik temperatur to rodzaj klasycznego termometru, który w odróżnieniu od tego pierwszego, zamiast do zastosowań domowych, częściej używany jest w przemyśle.